„Pożyczka na rozwój” – nawet 500 tys. zł na 2,5% rocznie

 

Od 18 czerwca br. można składać wnioski w programie „Pożyczka na rozwój”

Jesteś mikro lub małym przedsiębiorcą? Szukasz najkorzystniejszego finansowania inwestycji w swojej firmie? Pożyczka na rozwój to nawet 500 tys. zł ze stałym oprocentowaniem na poziomie od 2,5% w skali roku oraz refundacja wkładu własnego – nawet do 40 tys. zł!

By się rozwijać, małe firmy wymagają inwestowania, tak samo jak te duże. Mają jednak dużo mniejsze możliwości zdobycia finansowania na rynku. Mogą za to liczyć na wsparcie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, m.in. w ramach programu „Pożyczka na rozwój”.

Mikro- i mali przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w Polsce od co najmniej dwóch lat, mogą starać się o pożyczkę w wysokości od 75 tys. zł do 500 tys. zł z przeznaczeniem na inwestycje w maszyny, urządzenia techniczne czy narzędzia, zakup oprogramowania i jego integrację z parkiem maszynowym oraz systemami IT funkcjonującymi w przedsiębiorstwie. Projekt powinien zostać zrealizowany w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

„Pożyczkę na rozwój” wyróżnia atrakcyjne oprocentowanie (ze stałą stopą) i brak prowizji. Wysokość oprocentowania zależy od oceny kondycji finansowej przedsiębiorcy i wybranej formy zabezpieczenia spłaty. Może to być jedyne 2,5% w skali roku (maksymalnie 6%).

Ocena finansowa dokonywana jest na podstawie sprawozdań finansowych za ostatnie 3 lata (2 lata, jeśli firma działa krócej). Spłata może zostać rozłożona maksymalnie na 5 lat, a firmom przysługuje nawet 9 miesięcy karencji w spłacie kapitału.

Wkład własny pożyczkobiorcy powinien stanowić co najmniej 20% kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu.

Po terminowej spłacie 90% kwoty pożyczki przedsiębiorcy mogą uzyskać bonus w postaci bezzwrotnej dotacji. Dotacja PARP wynieść może do 10% wartości pożyczki, maksymalnie 40 tys. zł.

O „Pożyczkę na rozwój” będzie można się starać do 7 października 2021 r.

 

Nie czekaj. Złóż wniosek już dziś!

 

Regulamin i szczegółowe informacje znajdują się na stronie: Pożyczka na rozwój.

 

 

Źródło: PARP