Ponad 3,5 mln zł na działania szkoleniowe i doradcze z zakresu zamówień publicznych dla MŚP

wpis w: Aktualności - pol | 0

Od 15 czerwca br. będzie można składać wnioski w konkursie „Zamówienia publiczne 2 –makroregion 4″. Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów polegających na świadczeniu szkoleń i doradztwa z zakresu zamówień publicznych dla MŚP. Pula środków dla makroregionu obejmującego województwa: łódzkie, opolskie i śląskie wynosi 3 672 241,20 zł. Ogłoszenie konkursu realizowane jest w związku z uzupełnienia naboru dla makroregionu 4 w ramach konkursu „Zamówienia publiczne 2” ogłoszonego w 2017 r.

Celem konkursu jest sfinansowanie działań szkoleniowych i doradczych z zakresu zamówień publicznych skierowanych do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne. Przedsiębiorcy z województw: łódzkiego, opolskiego i śląskiego dzięki usługom świadczonym przez wybrany podmiot otrzymają dostęp do praktycznej wiedzy z obszaru zamówień.

Wnioski w konkursie mogą składać:

  • podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
  • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
  • reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców,
  • organizacje pracodawców,
  • organizacje samorządu gospodarczego,
  • organizacje związkowe,
  • przedsiębiorcy.

Całkowity koszt projektu szkoleniowo-doradczego nie może przekroczyć 4 080 268 zł. Wysokość wsparcia może wynieść do 90 proc. jego wartości czyli maksymalnie 3 672 241 zł (pozostałe 10 proc. zapewniają przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie).

Nabór wniosków potrwa od 15 do 23 czerwca br.

Więcej informacji:
Zamówienia publiczne dla MSP

Źródło: PARP