Polsko-Niemiecka Nagroda Gospodarcza

wpis w: Aktualności - pol | 0
Z okazji 25-lecia działalności Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) po raz pierwszy ogłasza konkurs, w którym firmy mogą ubiegać się o bilateralną Polsko-Niemiecką Nagrodę Gospodarczą.

AHK Polska poszukuje kandydatów do nagrody, którzy 2 kwietnia zaprezentują się przed biznesowym jury i publicznością w formie krótkiego pitchingu. Zwycięzca zostanie wyłoniony na żywo podczas imprezy. Preselekcja nastąpi w drodze głosowania online w tygodniach poprzedzających ceremonię wręczenia nagród.

Do konkursu zapraszamy firmy, które działają w szeroko pojętym polsko-niemieckim obrocie gospodarczym i na tym polu:

  • osiągnęły szczególny sukces (np. spektakularny wzrost sprzedaży, ugruntowany wzrost świadomości marki, inne)
  • opracowały lub wdrożyły innowację (np. w ramach projektów B+R)
  • dały szczególny impuls rozwojowy – w skali regionu lub kraju – (utworzenie nowych miejsc pracy, poprawa warunków życia lokalnej społeczności, inne).

Ubiegaj się o nagrodę dla siebie i swojej firmy lub poinformuj o konkursie swoich partnerów biznesowych. Aby zgłosić uczestnictwo w konkursie, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy online (https://ahk.pl/pl/polsko-niemiecka-nagroda-gospodarcza/) wraz z krótkim uzasadnieniem. Nagroda zostanie wręczona 2 kwietnia 2020 r. w Warszawie, w trakcie Gali Jubileuszowej AHK Polska.

Prosimy także wziąć pod uwagę, że warunkiem koniecznym ubiegania się o nagrodę jest obecność Państwa reprezentanta oraz krótka prezentacja firmy i jej osiągnięć 2 kwietnia na Gali Jubileuszowej w Warszawie.

Harmonogram konkursu

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 21.02.2020.
Po nim jury konkursowe AHK Polska dokona preselekcji firm do następnego etapu. Poprzedzające finał głosowanie online rozpocznie się natomiast 02.03.2020.

Źródło: ahk.pl