Polsko-Japońskie Forum Inwestycyjne (3 marca 2023 r., Tokio)

Relacje Polski z krajami azjatyckimi uległy w ostatnich latach znacznemu ożywieniu. Polska Agencja Inwestycji i Handlu obserwuje znaczący wzrost zainteresowania możliwościami inwestowania w naszym kraju przez spółki japońskie reprezentowane przez banki oraz rządowe organizacje wsparcia biznesu.

Organizowane 3 marca 2023 r. w Tokio „Polsko – Japońskie Forum Inwestycyjne” stanowi okazję do przyciągnięcia inwestycji oraz nawiązania wartościowych kontaktów handlowych z firmami z Japonii. Wydarzenie realizowane jest we współpracy Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Tokio oraz Japońskiej Organizacji Handlu Zagranicznego (JETRO).

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Dodatkowe informacje oraz formularz rejestracyjny na stronie PAIH.

Źródło: PAIH