Polskie stoisko narodowe na targach przemysłowych Hannover Messe 2020 (20-24 kwietnia 2020 r.)

wpis w: Aktualności - pol | 0

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o rozpoczętym przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu naborze polskich firm z sektora nowoczesnych technologii na polskie stoisko narodowe, podczas największych na świecie targów przemysłowych Hannover Messe 2020.

Tegoroczna edycja targów odbędzie się w dniach 20-24 kwietnia 2020 r. Motywem przewodnim Hannover Messe 2020 jest transformacja przemysłu „Industrial Transformation – how Change becomes Growth”.

PAIH S.A. umożliwia polskim firmom korzystanie z powierzchni wystawienniczej na polskim stoisku narodowym oraz usług powiązanych z obecnością na targach w charakterze Wystawcy. Stoisko znajduję się w hali 21, w prestiżowej lokalizacji obok pawilonu Indonezji – tegorocznego kraju partnerskiego Hannover Messe 2020.

Uwaga: Uczestnictwo Wystawcy na Polskim Stoisku Narodowym stanowi pomoc de minimis dla przedsiębiorców, która jest udzielana zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 25 lutego 2020 r.

Skan wypełnionych oraz podpisanych dokumentów (regulamin wraz z załącznikami) prosimy przesyłać na adres: hm2020@paih.gov.pl do 25 lutego 2020 r.

Pełna informacja o naborze, regulamin wraz z niezbędnymi załącznikami znajdują się tutaj

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: hm2020@paih.gov.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Źródło: PAIH