Polskie stoisko na Money20/20 w Amsterdamie (16-18 czerwca, 2020 r.)

wpis w: Aktualności - pol | 0
Zapraszamy polskie firmy z branży fintech do skorzystania ze stoiska organizowanego przez PARP podczas konferencji Money20/20 w Amsterdamie.

Nazwa wydarzenia: Money20/20
Termin: 16-18 czerwca 2020 r.
Strona wydarzenia: https://europe.money2020.com/
Lokalizacja: Amsterdam, Holandia

Money20/20 to największe europejskie wydarzenie adresowane do firm z branży technologii dla finansów, swym programem obejmujące zarówno konferencję jak i część wystawienniczą.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości po raz pierwszy zorganizuje przy tej okazji stoisko informacyjno-promocyjne, z którego będą mogły korzystać polskie firmy.

Celem organizacji stoiska jest promocja oferty polskich firm fintechowych wśród zagranicznych odbiorców, w tym potencjalnych inwestorów i klientów. Niezależnie od tego, czy firma jest wystawcą na danym wydarzeniu, czy zwiedzającym, może skorzystać z różnych form nieodpłatnej promocji na polskim stoisku.

Swoje materiały mogą przesyłać również firmy, których przedstawiciele nie biorą osobistego udziału w imprezie. Firmom zainteresowanym promocją swojej oferty na polskim stoisku umożliwiamy:

  • skorzystanie ze stoiska w celu organizacji spotkań i prezentacji dla potencjalnych partnerów biznesowych,
  • prezentację materiałów informacyjno-promocyjnych (ulotki, gadżety itp.),
  • wyświetlanie filmów promocyjnych.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt: magdalena_zwolinska@parp.gov.pl

 

Stoisko informacyjno-promocyjne podczas Money20/20 zostanie zorganizowane w ramach realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Branżowego Programu Promocji branży IT/ICT na lata 2020-2022, w ramach poddziałania 3.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Źródło: ict.trade.gov.pl