„Polska Wystawa Gospodarcza” – nabór Kandydatów na Wystawców (do 29 marca br.)

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jako Organizator przedsięwzięcia wystawienniczego „Polska Wystawa Gospodarcza” ogłasza Nabór Kandydatów na Wystawców, którzy podczas Wystawy w latach 2019-2020 zaprezentują swoje produkty lub usługi oraz ich znaczenie dla rozwoju polskiej gospodarki.

Polska Wystawa Gospodarcza to trwający kilka miesięcy wyjątkowy projekt wystawienniczy, który w nowoczesny sposób opowie o historii ostatniego 100-lecia polskiej gospodarki oraz przedstawi sukcesy polskiej myśli technicznej i technologicznej. Wystawa zostanie podzielona na strefy-historyczną, wystawienniczą prezentującą dorobek polskich firm, edukacyjną oraz konferencyjną.

Ocenie merytorycznej podlegają produkty przyczyniające się do rozwoju polskiej gospodarki, a w szczególności następujące elementy:

  1. charakterystyka produktu,
  2. jakość produktu,
  3. innowacyjność produktu,
  4. wpływ produktu na rozwój polskiej gospodarki,
  5. udzielenie produktowi licencji/patentu polskiej lub międzynarodowej,
  6. przyznanie produktowi branżowych certyfikatów,
  7.  przyznanie produktowi nagród i wyróżnień nadanych przez instytucje.

Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa została wyłoniona jako jeden z Wnioskodawców uprawnionych do składania Wniosków Kandydatów na Wystawców.

Zainteresowane firmy proszone są o kontakt z Martą Walczak, Dyrektor Biura ŁIPH m.walczak@izba.lodz.pl, telefon: +48 501 799 328 celem wspólnego wypełnienia wniosku.

Termin składania wniosków: 29 marca 2019 roku (piątek) do godz. 23:59.

Więcej o projekcie:

Źródło: ŁIPH