Polska Strefa Inwestycji, czyli jak korzystnie inwestować w Łódzkiem

Polska Strefa Inwestycji to instrument, dzięki któremu możesz uzyskać ulgę podatkową na realizację nowej inwestycji. Można z niego skorzystać na terenie całej Polski, niezależnie od wielkości firmy. 

Wsparcie przyznawane jest firmom z sektora przemysłu oraz nowoczesnych usług. Więcej

W jego ramach przedsiębiorcy otrzymują od 10 do 15 lat na zrealizowanie inwestycji i skorzystanie z ulgi podatkowej, niezależnie od wielkości firmy, którą prowadzą. Co więcej, inwestycja może być usytuowana gdziekolwiek, a nie tylko na terenie dotychczasowych specjalnych stref ekonomicznych.

Wsparcie przyznawane jest w formie zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub zwolnienia z podatku dochodowego PIT, w związku z realizacją nowej inwestycji. Ulga podatkowa stanowi regionalną pomoc inwestycyjną.

PSI zastępuje dotychczasową ustawę dotyczącą specjalnych stref ekonomicznych, która będzie obowiązywać równolegle z programem PSI do 31 grudnia 2026 r. Polska Strefa Inwestycji działa natomiast bezterminowo.

Więcej informacjo o Polskiej Strefie Inwestycji dostępnych jest na: www.biznes.gov.pl/pl/inwestycje

Źródło: gov.pl