Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedłużyła nabory w konkursach „Bony na innowacje dla MŚP”

 

Do 28 maja 2020 r. przedsiębiorcy mogą wnioskować o dofinansowanie na opracowanie innowacyjnego produktu lub procesu we współpracy z jednostkami naukowymi. A na ubieganie się o wsparcie na wdrożenie tak opracowanych innowacji mają czas do 7 lipca 2020 r. Przedsiębiorcy mogą uzyskać łącznie nawet 900 tys. zł dofinansowania.

„Bony na innowacje” to jeden z najbardziej popularnych, bo przystępnych, programów wspierania innowacyjności dla mikro-, małych i średnich firm. Bony to oferta o charakterze dwuetapowym. W pierwszym przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie usług jednostek naukowych na opracowanie innowacyjnego produktu lub procesu. Po zrealizowaniu takiego projektu z sukcesem – czyli formalnie, po zaakceptowaniu przez PARP wniosku o płatność końcową – przedsiębiorcy mogą wnioskować, w drugim konkursie, o środki na wdrożenie opracowanych już rozwiązań.

Więcej o konkursie: Bony na innowacje dla MŚP – więcej czasu na składanie wniosków

 

Źródło: PARP