Polityka promocji UE – dzień informacyjny online (28 i 29 stycznia 2021 r.)

W następstwie niedawnego przyjęcia przez Komisję Europejską Rocznego Programu Prac na 2021 r., w zakresie polityki promocyjnej, z planowanym budżetem w wysokości 182,9 mln euro na promocję unijnych produktów rolno-spożywczych w UE i poza nią, w dniach 28 i 29 stycznia 2021 r., DG AGRI (Dyrekcja Generalna Rolnictwa i Rozwoju Wsi) oraz CHAFEA (unijna Agencja Wykonawcza ds. Konsumenta, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności), jak co roku organizują dzień informacyjny (tzw. Infoday), tym razem jednak w formule ONLINE.

Pierwszy dzień będzie poświęcony aspektom politycznym. Prelegenci Komisji Europejskiej omówią przyszłość polityki promocyjnej, jej powiązania ze strategią „Farm to fork” oraz zbliżający się przegląd polityki. Przedstawią również priorytety rocznego programu prac na rok 2021.

Drugi dzień poświęcony będzie praktycznym aspektom i istotnym zmianom związanym z nowymi zaproszeniami. Uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać również prezentacji zewnętrznych ekspertów i koordynatorów projektów na temat kilku trudnych aspektów, takich jak konstruowanie kampanii komunikacyjnych w kontekście pandemii COVID19, uwzględnianie ograniczeń w zakresie zdrowia publicznego lub jak opracować kampanie komunikacyjne na temat zrównoważonej produkcji w UE i zrównoważonej konsumpcji, analizując wyzwania i oczekiwania, wraz z przykładami i kluczowymi informacjami.

W ramach tego wydarzenia zorganizowane zostaną także sesje matchmakingowe, poświęcone interakcji między potencjalnymi partnerami projektów, w celu składania wniosków obejmujących wielu beneficjentów, tzn. projektów programów wielonarodowych.

Więcej o wydarzeniu: Polityka promocji UE – dzień informacyjny online

 

Źródło: KOWR