Photonics Days 2020 – giełda kooperacyjna on-line

wpis w: Aktualności - pol | 0

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działań Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w wirtualnej giełdzie kooperacyjnej skierowanej do firm specjalizujących się w zagadnieniach związanych z fotoniką, w szczególności do przedsiębiorstw z sektora optyki, elektroniki i informatyki.

Wydarzenie odbędzie się online w dniach 5-8 października 2020 r.

Na czym polega wirtualna giełda kooperacyjna?

Wirtualna giełda kooperacyjna to seria dwustronnych, wcześniej umówionych ok. 20-minutowych spotkań online między przedstawicielami firm i instytucji z różnych krajów. Uczestnicy giełdy reprezentują te same lub zbliżone branże i są zainteresowani nawiązaniem współpracy z zagranicznymi partnerami. Spotkania odbywają się w formie telekonferencji za pośrednictwem systemu w którym uczestnicy dokonują rejestracji na wydarzenie.

Jak to działa?

  • Uczestnicy giełdy, do 4 października, dokonują rejestracji na wydarzenie wypełniając formularz rejestracyjny online znajdujący się na głównej stronie giełdy. Im szybciej dokona się rejestracji, tym większa liczba zagranicznych partnerów będzie mogła zapoznać się z ofertą firmy.
  • W formularzu rejestracyjnym należy dokładnie określić profil swojej działalności oraz rodzaj współpracy, którą chce się nawiązać. Szczegółowe opisanie profilu działalności jest niezwykle istotne nie tylko dlatego, że zależy od tego zatwierdzenie profilu rejestracyjnego przez organizatora wydarzenia, ale przede wszystkim zwiększa ono szansę na umówienie spotkań b2b z innymi uczestnikami.
  • Istnieje również możliwość zgłoszenia swojego udziału w wydarzeniach towarzyszących giełdzie, tj. serii wideokonferencji i webinariów branżowych poświęconych tematyce fotoniki.
  • Po zatwierdzeniu profilu przez organizatora, pojawia się on w katalogu online.
  • Z katalogu online zarejestrowani uczestnicy dokonują wyboru firm, z którymi chcieliby odbyć rozmowy.
  • W dniach 5-8 października 2020 r. na platformie b2match (tej samej, na której odbywa się rejestracja) odbędą się rozmowy zgodnie z indywidualnymi harmonogramami. Każdy uczestnik będzie miał dostęp do swojego harmonogramu spotkań poprzez profil rejestracyjny na stronie giełdy.

Oficjalnym językiem spotkań będzie język angielski.

Koszty:

Udział w giełdzie kooperacyjnej jest bezpłatny.

Zarejestruj się już dziś!

Więcej informacji nt. spotkań udziela Sławomir Biedermann (slawomir_biedermann@parp.gov.pl)

Źródło: Enterprise Europe Network