93 miliony euro do pozyskania w ramach Funduszy Norweskich

Program ,,Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” zakłada wsparcie innowacyjnych rozwiązań w polskich firmach, w trzech obszarach: zielone technologie, technologie poprawiające jakość życia, w tym osób starszych oraz niebieskie technologie czyli rozwój firm z obszaru morza i wód śródlądowych.

Program ,,Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” jest realizowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, a Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest krajowym operatorem odpowiedzialnym za zarządzanie programem, ogłoszenie konkursów oraz przyznanie dofinansowania wybranym projektom.

Polska jest jednym z kilkunastu krajów, które realizują programy wparcia finansowane przez Rząd Norwegii i rządy krajów EOG.

Odbiorcami programu są mikro, małe i średnie firmy działające na terytorium Polski i realizujące projekt na terenie RP, w szczególności we współpracy z podmiotami norweskimi.

Więcej o projekcie: Fundusze Norweskie

Źródło: PARP