PARP – wsparcie dla branży HoReCa – drugi nabór od 18 lipca 2024 r.

wpis w: Aktualności - pol | 0

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchamia drugi nabór dla branży HoReCa – w ramach programu finansowanego z KPO. Przedsiębiorcy, którzy nie zdążyli wziąć udziału w pierwszym naborze, mogą składać wnioski w dniach od 18 lipca do 20 sierpnia 2024 roku.

Jest to wsparcie na rozszerzenie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach takich, jak:

  • hotelarstwo,
  • gastronomia (HoReCa),
  • turystyka,
  • kultura.

Dla kogo dofinansowanie?
O wsparcie mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. lub najpóźniej od 20 marca 2020 r. prowadzili i nadal prowadzą działalność gospodarczą w ramach sektora hotelarstwo, gastronomia, turystyka, kultura, określoną we wskazanej w regulaminie konkursu Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), które w latach 2020¬–2021 odnotowały spadek obrotów o co najmniej 30%, liczonych rok do roku.

Wsparcie mogą otrzymać podmioty, które prowadzą działalność definiowaną kodem PKD (lista kodów PKD wskazana jest na stronie działania), mają ten kod wpisany dla (podstawowej), jak i dodatkowej działalności przedsiębiorstwa wnioskodawcy.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia MŚP wynosi 600 000,00 zł.
Maksymalna kwota wsparcia na przedsięwzięcie MŚP wynosi 540 000,00 zł.
Maksymalna intensywność wsparcia przedsięwzięcia MŚP nie może przekroczyć 90% kosztów kwalifikowalnych.

Na co przedsiębiorca może przeznaczyć wsparcie?
Przedsiębiorca może otrzymać wsparcie na działania inwestycyjne, szkoleniowe lub doradcze. Działanie inwestycyjne jest obowiązkowe w wysokości co najmniej 70% wszystkich nakładów projektu (maksymalnie 30% na szkolenia lub doradztwo).
W ramach inwestycji przedsiębiorca może otrzymać wsparcie na:

  • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych produktów lub usług,
  • roboty budowlane, w tym budowę nowych linii produkcyjnych,
  • inwestycje związane z zieloną transformacją, w szczególności zachęcające do zapobiegania powstawaniu odpadów, recyklingu/ponownego wykorzystania odpadów oraz wdrożenia rozwiązań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych,
  • działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych.

Operatorem do którego można zgłosić się po konsultację jest Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (kontakt: 506 351 383; horeca@arrsa.pl)

Szczegóły: www.parp.gov.pl

Źródło: PARP