PARP ogłosi nowe nabory do 2 nowych konkursów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

 

W 2020 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosi nowe nabory do 2 nowych konkursów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze wsparcia m.in. na rozwój kompetencji pracowników i kadry zarządzającej o łącznej wartości ponad 170 mln zł.

W przyszłym roku zostaną przeprowadzone dwa konkurs, które wyłonią nowych operatorów do działań w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Konkursy organizowane w ramach działania: Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach.

Więcej o naborach: POWER – konkursy w 2020 r.

 

Źródło: PARP