PARP ogłasza nabór wniosków do programu „Granty na Eurogranty”

wpis w: Aktualności - pol | 0

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór wniosków do programu „Granty na Eurogranty”. Można otrzymać dofinansowanie na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem projektu (w tym wsparcie w przygotowaniu dokumentacji) o dofinansowanie w ramach programów Komisji Europejskiej (np. Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa, LIFE). Nabór potrwa do 12 stycznia 2021 r.

O dofinansowanie w wysokości do 280 060 zł mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i planują wnioskować o wsparcie w konkursach organizowanych w ramach wybranych programów Komisji Europejskiej. Wnioski można składać samodzielnie lub w konsorcjum, jako koordynator, partner projektu lub członek konsorcjum.

Bez wkładu własnego

Ubiegający się o grant w poddziałaniu 2.3.6 POIR 2014-2020 mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 100 proc. wartości kosztów kwalifikowanych. Na początek w puli konkursowej znalazło się 5 mln zł – w tym 1 mln dla projektów z woj. mazowieckiego i 4 mln zł dla pozostałych województw.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

  • sfinansowanie kosztów usługi doradczej, niezbędnej do przygotowania projektu,
  • sfinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności lub dokumentu równoważnego, jeśli jest to wymagane w danym programie KE,
  • organizację spotkań związanych z przygotowaniem projektu oraz koszty podróży służbowych i wynagrodzeń pracowników biorących udział w tych spotkaniach,
  • sfinansowanie kosztów tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej do konkursu w ramach programu KE.

Nabór do programu jest ciągły i trwa 1 rok (podzielony jest na miesięczne rundy).

Programy Ramowe UE mają na celu m.in. zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki i konkurencyjności MŚP. A zwiększenie uczestnictwa polskich firm i uczelni w programach KE stanowi jeden z celów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, dokumentu państwa polskiego w obszarze polityki gospodarczej.

Więcej informacji.

Źródło: PARP