Akademia Menadżera Innowacji – trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu PARP

wpis w: Aktualności - pol | 0

Do 31 grudnia br. przedsiębiorcy mogą zgłaszać się do udziału w drugiej edycji  Akademii Menadżera Innowacji, projektu szkoleniowo-doradczego PARP. Do AMI można zgłaszać się bez względu na branżę i wielkość firmy. Dofinansowanie ze środków UE wynosi 80 proc. dla mikro-, małych i średnich firm oraz 50 proc. dla dużych. Pierwszy zjazd odbędzie się w lutym 2020 r.

Akademia Menadżera Innowacji (AMI) to autorski projekt szkoleniowo-doradczy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. AMI przygotowuje właścicieli i kadrę zarządzającą do sprawnego wdrażania innowacyjnych procesów, produktów i usług w przedsiębiorstwach. Zwieńczeniem ukończenia Akademii jest plan wdrożenia zmian w przedsiębiorstwie.

Adresatami programu są zarówno MŚP, jak i duże firmy, niezależnie od branży. W pierwszej edycji programu, który trwał 8 m-cy i zakończył się w październiku 2019 r. wzięło udział kilkudziesięciu pracowników z 16 firm.

Program Akademii to połączenie szkoleń i doradztwa z zakresu kultury innowacyjności, strategii, struktury organizacyjnej, oceny potencjału i zasobów oraz zrozumienia procesów w firmie. Wykłady i warsztaty odbywają się na dwudniowych zjazdach (piątki i soboty). Doradztwo prowadzone jest bezpośrednio w przedsiębiorstwach uczestników Akademii. Program przewiduje do 120 godzin usług doradców, którzy pomogą skonfrontować wiedzę szkoleniową z praktyką we własnej firmie.

 „Przedsiębiorcy dotychczas stawiali na tzw. kompetencje twarde. A dziś poszukuje się ludzi, którzy potrafią pracować w zespole. Kluczowe jest, aby pracownik miał otwartą głowę i chciał się uczyć. Nie ma innowacji bez inwestycji w człowieka” – podkreśla Małgorzata Oleszczuk, Prezes PARP.

Udział w AMI jest płatny, ale przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie ze środków unijnych –  80 proc. w przypadku mikro-, małych i średnich firm oraz 50 proc. w przypadku dużych przedsiębiorstw.

Rekrutacja do drugiej edycji AMI wystartowała 4 listopada br. i potrwa do 31 grudnia br. Zakłada udział maksymalnie 150 osób – od 2 do 5 pracowników z jednej firmy. W przypadku mikroprzedsiębiorstw co najmniej dwóch uczestników, a w przypadku małych, średnich i dużych firm co najmniej trzech pracowników.

Pierwszy zjazd otwierający cykl szkoleniowo-doradczy II edycji AMI został zaplanowany na koniec lutego 2020 r.

Szczegóły dotyczące rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy do programu są dostępne w serwisie internetowym PARP.

Źródło: PARP