Ogłoszono wyniki 6. edycji konkursu Go to Brand

wpis w: Aktualności - pol | 0
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozstrzygnęła 6. edycję konkursu „Go to Brand”. Mikro, małe i średnie firmy wybrane do dofinansowania otrzymają łącznie prawie 327 mln zł z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na promocję swoich marek na rynkach zagranicznych. Ta edycja programu była rekordową pod względem liczby złożonych wniosków i liczby pozytywnie ocenionych projektów.

Do naboru, który trwał od 11 lutego do 11 marca br., zgłosiło się 1 575 firm, czyli o 180 więcej niż w 2019 r. Wsparcie na promocję swoich wyrobów i usług na rynkach zagranicznych otrzyma 1 117 przedsiębiorstw. Łączna pula środków unijnych, która trafi do beneficjentów obecnej edycji programu, wynosi 326,7 mln zł. Maksymalna wartość dofinansowania dla jednego projektu to 425 670 zł, a przedsiębiorcy muszą wnieść wkład własny na poziomie min. 15 proc.

Poddziałanie „Go to Brand” kierowane jest do firm z branż o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym. Dzięki konkursowi marki mają szansę być bardziej rozpoznawalne na rynkach zagranicznych, na czym zyskuje również wizerunek polskiej gospodarki oraz poziom polskiego eksportu.

W ramach projektów realizowanych z poddziałania 3.3.3 POIR, przedsiębiorstwa mogą sfinansować koszty udziału w targach, wystawach, misjach gospodarczych oraz pokryć koszty usług doradczych dotyczących umiędzynarodowienia prowadzonej działalności gospodarczej i działań promocyjnych.

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania

Więcej informacji o poddziałaniu znajduje się tutaj 

 

Źródło: PARP