Ogłoszenia o przetargach otwartych w Angoli dla przedsiębiorstw zagranicznych

1)  Przetarg dotyczący koncesji na zarządzanie terminalem wielofunkcyjnym portu kontenerowego i drobnicowego w Lobito.
Przetarg obejmuje:
· koncesję na wykorzystanie i zarządzanie terminalem wielofunkcyjnym w rygorze portu typu Landlord;
· opracowanie planów wykorzystania i organizacji terminala, w tym kwestie uporządkowania i opracowania zasad dotyczących wymagań środowiskowych, higieny i bezpieczeństwa;
· budowę, naprawę i konserwację infrastruktury;
· instalację niezbędnego sprzętu;
· gwarancję efektywności ekonomicznej terminala.

Zgodnie z przekazanymi przez Ambasadę RP w Luandzie, koncesja zostanie wydana na 20 lat. Przetarg jest otwarty dla podmiotów zagranicznych, które posiadają obecnie własny kapitał nie mniejszy niż 25 mln USD, wielkość ich średnich rocznych obrotów handlowych była nie mniejsza niż 100 mln USD w ostatnich trzech latach, posiadają aktywa płynne o wartości większej niż 100 mln USD i dysponują odpowiednimi możliwościami technicznymi (były w ciągu ostatnich trzech lat bezpośrednio lub poprzez swoje oddziały współwłaścicielami co najmniej trzech koncesji na zarządzanie terminalami portowymi i mają udział nie mniejszy niż 50% w co najmniej jednaj z tych koncesji przy średniej rocznej wielkości ruchu w ostatnich 3 latach nie mniejszej niż 250 000 TEU).

Oferty można składać od 18.05 do 18.08 2021 roku. Warunkiem uzyskania dokumentów przetargowych jest uiszczenie kwoty 75 000 USD na wskazane konto bankowe.
Ostateczna kwota wadium wynosi: 4 637 587,20 USD.

2) Remont kapitalny Silników C9 i wymiana Silnika C4.4 w holownikach Kwanza, Chiloango i Girau:
Przetarg prowadzony jest przez Angolski Instytut Morski Portowy (Instituto Maritimo e Portuario de Angola – IMPA).

Miejsce wykonanie kontraktu – Luanda.
Wartość kontraktu – 300 000 000 AKZ (ok. 465 000 USD).
Realizacja prac powinna nastąpić w ciągu trzech miesięcy od podpisania kontraktu.

Oferty można składać do 13 czerwca 2021 roku.
Głównym kryterium jest najniższa cena oraz spełnienie wymagań określonych w przetargu.

3) Naprawa kadłuba i pokładu holowników Kwanza, Chiloango i Girau:
Przetarg prowadzony jest przez  Angolski Instytut Morski Portowy. Miejsce wykonania kontraktu – Luanda.

Przetarg obejmuje prace związane z czyszczeniem, naprawą dna i wymianą orurowania wody słonej.
Wartość kontraktu – 962 100 270 AKZ (ok. 1 500 000 USD). Realizacja powinno nastąpić w ciągu trzech miesięcy od podpisania.

Oferty można składać do 13 czerwca 2021 roku.
Głównym kryterium jest najniższa cena oraz spełnienie wymagań określonych w przetargu.

 

W przypadku ew. pytań proszę o kontakt:

Ilona Pytlarska

starszy specjalista
Wydział Dwustronnej Współpracy Gospodarczej II
Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
tel. 411 97 70, +48 538 812 465
Ilona.Pytlarska@mrpit.gov.pl