Oferta przetargu w sektorze energetycznym RPA

 

 

Departament Surowców Mineralnych i Energii (DMRE) Ministerstwa Zasobów Mineralnych i Wody RPA  uruchomi wkrótce zapytanie ofertowe (RFP) dotyczące piątego okna przetargowego w ramach Programu Zakupów Niezależnych Producentów Energii Odnawialnej (REIPPPP). Ten okres przetargowy jest pierwszym, który został opublikowany zgodnie z postanowieniem ministerialnym ogłoszonym 25 września 2020 r., które zakłada pozyskanie 11 813 MW energii z różnych źródeł, w tym energii odnawialnej, magazynów, gazu i węgla.

Zaproszenie do składania wniosków przez niezależnych producentów energii (IPP) w sprawie rozwoju nowych mocy wytwórczych na poziomie 2600 MW (w tym 1600 MW z lądowej energii wiatrowej i 1000 MW z elektrowni słonecznych fotowoltaicznych (PV)), zgodne jest z oświadczeniem prezydenta Cyrila Ramaphosy wydanym w orędziu o stanie narodu (SONA) w 2021 r., w którym zobowiązał się do zwiększenia zdolności wytwórczych Republiki Południowej Afryki i zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii dla społeczeństwa. Rozmiary projektów będą się wahać od minimum 1 MW do maksymalnie 140 MW (dla energetyki wiatrowej na lądzie) i 75 MW (dla fotowoltaiki).

 

Biorąc pod uwagę wyzwania energetyczne, przed którymi stoi kraj, kryteria kwalifikacyjne zostały opracowane w celu promowania udziału projektów, które są w pełni rozwinięte i będą mogły być zbudowane i podłączone do krajowej sieci już po 12 miesiącach od Commercial Close, ale nie później niż 24 miesiące po komercyjnym zamknięciu.

 

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo, DMRE zwoła konferencję oferentów, która odbędzie się na platformie elektronicznej w maju 2021 r., aby dostarczyć więcej informacji na temat kryteriów kwalifikacyjnych i oczekiwań dotyczących składania ofert.

 

Uiszczenie bezzwrotnej opłaty w wysokości 25 000 R (dwadzieścia pięć tysięcy randów) po odliczeniu wszystkich opłat uprawnia każdego potencjalnego Oferenta do dostępu do Zapytania Ofertowego i do złożenia jednego projektu w Dniu Złożenia oferty. Jeżeli potencjalny Oferent zamierza złożyć więcej niż jeden projekt, będzie musiał dokonać dodatkowej płatności w wysokości 25 000 R (dwadzieścia pięć tysięcy randów). Wymaganą opłatę wnosi się za pomocą przelewu bezpośredniego lub elektronicznego przelewu środków.

 

Wszystkie płatności muszą być dokonywane natychmiastowo rozliczonymi środkami na Fundusz Rozwoju Projektu utworzony przez Skarb Państwa:

 

Nazwa konta: GTAC – IPP

Bank: Nedbank

Typ konta: bieżący

Numer konta: 1068872608

Nazwa oddziału: Obsługa klientów korporacyjnych, Johannesburg Kod oddziału: 198765 Kod SWIFT: NEDSZAJJ Potencjalny oferent zostanie również zaktualizowany za pomocą notatek informacyjnych o wszelkich nowych wydarzeniach, ważnych informacji o procesie przetargowym i kluczowych datach związanych z procesem składania ofert itp.

 

Zainteresowani oferenci mogą uzyskać dodatkowe informacje dotyczące okna składania ofert 5 w REIPPPP, a także aktualizacje dotyczące okna składania ofert na stronie https://www.ipp-renewables.co.za

 

WAŻNE: Na stronie internetowej Independent Power Producer (instytucji podległej Departamentowi Surowców Mineralnych i Energii) umieszczone jest obecnie poniższe powiadomienie dotyczące zapytań ofertowych w sprawie planowanych przetargów w zakresie energetyki:

 

Okno składania ofert REIPPPP 5: Opóźnione wydanie zapytania ofertowego

Departament Surowców Mineralnych i Energii (DMRE) informuje o opóźnieniu w udostępnieniu dokumentacji do Zapytania Ofertowego (RFP) w ramach Programu Zakupów Odnawialnych Źródeł Energii (REIPPPP) 5.Opóźnienie wynika z konieczności dostosowania niektórych części dokumentów RFP do informacji zwrotnych od Skarbu Państwa na temat wniosku o zwolnienie PPPFA. Rząd nadal jest zaangażowany w pilne zaopatrzenie się w bardzo potrzebną energię, która umożliwi nam ożywienie gospodarcze. Dokładamy wszelkich starań, aby to opóźnienie nie wpłynęło negatywnie na ramy czasowe, które wyznaczyliśmy, aby podłączyć te projekty do sieci. Departament zamierza udostępnić dokumentację do RFP BW 5 nie później niż 12 kwietnia 2021 r.

Proces rejestracji w Oknie przetargowym 5 pozostanie otwarty dla potencjalnych oferentów do rejestracji.

 

Najważniejsze elementy i harmonogram procesu postępowania w zakresie Bid Window 5 przedstawiają się następująco:

 

Wydanie zapytania ofertowego: 12 kwietnia 2021

Konferencja oferentów: Maj 2021 (data do potwierdzenia)

Ostateczny termin składania przez oferentów: 16 lipca 2021 pytań pisemnych zgodnie z punktem 27.3 (Prośby o wyjaśnienia dotyczące zapytań ofertowych i odpowiedzi na zapytania) niniejszej Części A

Ostatni termin obowiązkowej rejestracji ofert: 26 lipca 2021

Data złożenia oferty w ramach Window 5:16 sierpnia 2021

 

Poniżej najważniejsze założenia programu zakupów dostaw odnawialnej energii elektrycznej w ramach IPP:

Po opublikowaniu Integrated Resource Plan 2019, ogłoszonego w październiku 2019 r., minister zasobów mineralnych i energii Gwede Mantashe opublikował dwie tzw. Ministerialne Determinacje. Pierwsza decyzja ministerialna została ogłoszona 18 lutego 2020 r. i wezwała do pozyskania 2000 MW w ramach Programu Zakupów Niezależnych Producentów Energii Łagodzenia Ryzyka (RMIPPPP).

18 marca br. ogłoszono nazwy 8 preferowanych oferentów _(szczegóły 8 zwycięskich oferentów, a także wszelkie dodatkowe informacje dotyczące RMIPPPP można znaleźć na stronie: https://www.ipp-rm.co.za, a także na stronie: ww.energy.gov.za  w sekcji Media/mediastatements/pressreleases/2021).

 

Drugą decyzją ministerialna, ogłoszoną 25 września 2020 r., wezwano do zakupu 11 813 MW mocy z różnych źródeł. Zdolność energetyczna określona w ramach drugiej decyzji wynosi 6 800 MW z odnawialnych źródeł energii (w tym PV i wiatru), 513 MW z magazynów, 3 000 MW z gazu i 1 500 MW z węgla. Dodatkowa pojemność ma zostać udostępniona od 2022 do 2027 roku.

 

Pierwszym okresem składania ofert, który zostanie opublikowany w ramach wspomnianej drugiej determinacji, jest okno przetargowe programu zamówień IPP energii odnawialnej (REIPPPP) 5.

Zapytanie ofertowe w ramach okna przetargowego 5 REIPPPP ma wkrótce zostać wprowadzone na rynek. Zainteresowani oferenci mogą uzyskać dodatkowe informacje dotyczące okna składania ofert 5 w REIPPPP, a także aktualizacje dotyczące okna składania ofert na stronie https://www.ipp-renewables.co.za

 

Jeśli chodzi o realizację zamówień w innych planowanych programach IPPPP w ramach drugiej decyzji ministerialnej, ministerstwo zasobów naturalnych i energii jest w trakcie finalizowania harmonogramu.

Poniższe informacje wskazują na proponowane plany wdrożenia.

Szczegółowe informacje o tych programach będą dostępne dopiero po wypełnieniu zapytania ofertowego (RFP):

 

Okno ofertowe REIPPPP 5 – wydanie zapytania ofertowego kwiecień 2021 r;

Okno ofertowe REIPPPP 6 – komunikat zapytania ofertowego, czwarty kwartał 2021 r; Okno ofertowe REIPPPP 7 – publikacja zapytania ofertowego, pierwszy kwartał 2022 r;

Okno ofertowe IPPPP dotyczące gazu – komunikat RFP – czwarty kwartał

2021 r;

Okno ofertowe IPPPP w zakresie magazynowania – komunikat RFP, czwarty kwartał 2021 r; Okno ofertowe IPPPP dla węgla – komunikat RFP, czwarty kwartał 2021 r;

 

Ponadto uprzejmie informujemy, że wszystkie szczegółowe informacje na temat planowanych przetargów w sektorze energetycznym w RPA w ramach tzw. Bid Window 5 znajdują się pod linkiem:

https://www.ipp-renewables.co.za/, zaś ewentualne zapytania dotyczące poszczególnych projektów można kierować pod adresem: info@ipp-projects.co.za

Informacje o przetargach organizowanych przez ESKOM można znaleźć na stronie firmy:   https://www.eskom.co.za/

Omówienie sektora energetycznego w RPA znaleźć można w ostatnim raporcie opracowanym przez Department of Mineral Resources and Energy pod linkiem: http://www.energy.gov.za/files/media/explained/2019-South-African-Energy-Sector-Report.pdf

Aktualne informacje na temat miejscowego sektora energetycznego, zwłaszcza w odniesieniu do energii odnawialnej dostępne są na stronie GreenCape pod linkiem: https://www.greencape.co.za/market-intelligence/

Dodatkowe informacje na temat przyszłych zamówień i planów energetycznych kraju można znaleźć w IRP2019 pod adresem: http://www.energy.gov.za/IRP/2019/IRP-2019.pdf

 

W przypadku ew. pytań proszę o kontakt:

 

Ilona Pytlarska

Wydział Dwustronnej Współpracy Gospodarczej

Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

tel. 22 411 97 70

Ilona.Pytlarska@mrpit.gov.pl

 

 

Źródło: MRPiT