Obroty towarowe UE27 z zagranicą według danych Eurostat. Polska w czołówce krajów z największą dynamiką eksportu.

wpis w: Aktualności - pol | 0

Według wstępnych szacunków Eurostat, w grudniu ub.r. eksport towarów UE27 do reszty świata zwiększył się o 6,2% (r/r), do 172,8 mld EUR. Natomiast po stronie importu do UE27 notowano w omawianym miesiącu wzrost o 1%, do 149,4 mld EUR, co zaowocowało zwiększeniem dodatniego salda o 8,6 mld EUR, do 23,4 mld EUR.

 

 

  • Według wstępnych szacunków Eurostat, w grudniu ub.r. eksport towarów UE27 do reszty świata zwiększył się o 6,2% (r/r), do 172,8 mld EUR.
  • Po stronie importu do UE27 notowano w omawianym miesiącu wzrost o 1%, do 149,4 mld EUR.
  • Dodatnie saldo zwiększyło się o 8,6 mld EUR, do 23,4 mld EUR.

W skali całego 2019 r. eksport towarów UE27 do reszty świata wzrósł o 3,5%, do 2 132,3 mld EUR, a import o 1,3%, do 1 932,0 mld EUR.  W rezultacie UE27 odnotowała nadwyżkę w wysokości 200,3 mld EUR, w porównaniu z nadwyżką na poziomie 151,8 mld EUR w 2018 r.

W 2019 r. kierunkami dynamicznie rosnącego eksportu z UE (biorąc pod uwagę najważniejszych partnerów) były: USA (o 9,5%), Szwajcaria (9%), Rosja (6,7%) oraz Japonia (6,1%). Do Wielkiej Brytanii, która została już zaliczona do państw spoza UE, eksport unijny spadł w 2019 r. o 0,4%. Dynamiczny wzrost importu notowano z USA (o 8,6%) oraz Szwajcarii (o ok. 8%), a spadek m.in. z Wielkiej Brytanii (o 1,5%), Rosji (o ok. 11%) oraz Norwegii (o 11,5%).

Całkowity eksport towarów z Polski w 2019 r. wzrósł o 5,7%, czyli szybciej niż całej UE. Był to 5. najlepszy wynik wśród krajów unijnych oraz 3. wśród rynków, dla których wartość eksportu w skali roku przekroczyła 50 mld EUR.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju