Obroty towarowe handlu zagranicznego Polski w styczniu 2020 r. – komentarz MR do danych GUS

wpis w: Aktualności - pol | 0

 

W styczniu br. eksport towarów z Polski osiągnął blisko 19,3 mld euro i był o 0,4% wyższy niż przed rokiem. Z kolei import wyniósł 19,1 mld euro, czyli zwiększył się o 0,3% w ujęciu r/r.

  • Nadwyżka obrotów towarowych wyniosła 176 mln euro, powiększając się o 15 mln euro w stosunku do stycznia 2019 r.

Należy tutaj odnotować, że pierwsze wstępne wyniki za miesiąc styczeń publikowane w I kwartale są tradycyjnie mocno niedoszacowane, a tempo wzrostu obrotów często jest nawet kilkukrotnie niższe od rzeczywistych wyników.

Wśród ważniejszych rynków UE dynamicznie w styczniu br. rósł wywóz do Francji (o ok. 7%) oraz Hiszpanii (o 8%). Spowodowało to jednocześnie przesunięcie Francji na drugą pozycję na liście naszych głównych rynków eksportowych. Z drugiej zaś strony spadki sprzedaży nastąpiły do Niemiec (o ok. 4%), Czech (o 0,5%), Wielkiej Brytanii (o ok. 7%), Włoch (o ok. 3%) oraz Niderlandów (o ok. 14%). W efekcie sprzedaż do całej UE obniżyła się w analizowanym miesiącu o 2,2%, do blisko 15,6 mld euro.

Nadal korzystnie kształtował się eksport do pozostałych krajów rozwiniętych gospodarczo (poza UE) – wzrost o 5,4% (do prawie 1,3 mld EUR), co w decydującej mierze wynikało z utrzymania tendencji dynamicznego wzrostu sprzedaży do USA (o 5,7%). W styczniu br. znacząco także zwiększył się eksport do Szwajcarii (o 8,5%), RPA (o ok. 8%) oraz Australii (o ok. 18%).

W styczniu br. gwałtownie przyspieszyła sprzedaż do krajów WNP – wzrost o ok. 19%, do 1,1 mld euro. Zadecydował o tym dynamiczny, blisko 35-proc. wzrost eksportu na Ukrainę. Przełożyło się to jednocześnie na umocnienie roli Ukrainy w naszym eksporcie – zwiększenie udziału do 2,2% wobec 1,6% w styczniu ub.r. Wśród rynków WNP dynamicznie także rósł eksport m.in. na Białoruś (o ponad 20%) oraz do Kazachstanu (blisko 3-krotnie). W przypadku Rosji natomiast odnotowano niewielki wzrost na poziomie 0,8%.

Blisko 15-proc. wzrost sprzedaży notowano na pozostałe (poza WNP) rynki słabiej rozwinięte i rozwijające się (do 1,3 mld euro). Szybko w omawianym miesiącu rosła sprzedaż m.in. do: Chin (o ok. 17%), Turcji (o 27%), Indii (2-krotnie), Zjednoczonych Emiratów Arabskich (o 24%), Singapuru (o ok. 40%) oraz Arabii Saudyjskiej (o ponad 30%). Należy tutaj odnotować, że w przypadku Turcji i Arabii Saudyjskiej o wysokim tempie wzrostu zadecydowała niska baza odniesienia (w styczniu ub.r. wywóz do Turcji spadł aż o ponad 40%, a do Arabii Saudyjskiej o ok. 13% r/r).

Biorąc pod uwagę strukturę przedmiotową naszych obrotów, na uwagę zasługuje z jednej strony relatywnie szybki wzrost wywozu m.in. maszyn i urządzeń mechanicznych i ich części i akcesoriów (o 4,6%) oraz przyrządów, aparatury optycznej, pomiarowej, fotograficznej, kinematograficznej, pomiarowej, kontrolnej itp. (o ok. 8%), z drugiej zaś jego spadek w pozycji maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części (o ok. 7%), pojazdy nieszynowe i ich części i akcesoria (o 4,7%) oraz meble, pościel, materace, lampy itp. (o ok. 4%).

Źródło: Ministerstwo Rozwoju