Nowe formy pomocy dla przedsiębiorców z Łódzkiego

wpis w: Aktualności - pol | 0

 

Marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber poinformował o kolejnych programach pomocy dla firm z Łódzkiego podczas wideokonferencji z przedsiębiorcami.

Głównym tematem wideokonferencji była sytuacja firm z regionu oraz programy wsparcia dla przedsiębiorców przygotowane przez władze województwa łódzkiego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele regionalnych firm i instytucji otoczenia biznesu.

Bardzo mi zależało na tym spotkaniu, bo bardzo chciałem usłyszeć od państwa, co możemy zrobić w naszej wspólnej walce ze skutkami epidemii. Chciałem poznać państwa opinie, zanim uruchomimy zapowiedziane i przygotowywane programy wsparcia dla firm z naszego regionu – mówił marszałek Grzegorz Schreiber.

Bezzwrotne dotacje
W połowie maja planowany jest konkurs, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, na bezzwrotne dotacje dla firm zainteresowanych szeroko rozumianym przeprofilowaniem prowadzonej działalności, a nawet zupełną zmianą branży. Pieniądze z dotacji będzie można przeznaczyć, m.in.: na zakup maszyn i urządzeń, szkolenia pracowników czy nabycie rozwiązań teleinformatycznych.

Dotacje lub pomoc zwrotna
Kolejna forma wsparcia, nad którą marszałek pracuje wspólnie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, to dotacje lub pomoc zwrotna na finansowanie kapitału obrotowego. Będzie to produkt o szerszym kształcie, adresowany nie tylko do mikro, małych i średnich firm, ale także do dużych przedsiębiorstw.
Warunki tego wsparcia ustalane są w porozumieniu z Ministerstwem Funduszy i Polityki Rozwoju, gdyż mają być uniwersalne dla całego kraju i dostępne dla wszystkich przedsiębiorstw. Pieniądze z tego wsparcia będzie można wykorzystywać na zakup materiałów, towarów i surowców, czyli wzmocnienie kapitału obrotowego przedsiębiorstw.

Udogodnienia dla pożyczkobiorców
Na przełomie kwietnia i maja z pomocy będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy zaciągnęli pożyczki JEREMIE i JEREMIE 2 i w związku z epidemią COVID-19 znaleźli się w sytuacji utrudniającej spłatę zobowiązań. Samorząd województwa łódzkiego, w porozumieniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, wprowadził udogodnienia, które mogą pomóc rozwiązać te trudności, m.in.:
– wydłużenie okresu finansowania,
– wprowadzenie tzw. wakacji kredytowych,
– negocjowanie obniżenia oprocentowania.

Również na przełomie kwietnia i maja będzie się już można ubiegać o nowe, bardzo korzystne pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa łódzkiego. Będą one bardzo nisko oprocentowane – już od 0,1%, a  przedsiębiorcy nie poniosą dodatkowych opłat i prowizji w związku z ich przyznaniem.
W naszym województwie będzie do podziału 5O milionów złotych. Pożyczkę będzie można wykorzystać na pokrycie niezbędnych wydatków, np. wypłatę wynagrodzeń, na zobowiązania publiczno-prawne, ale również na inwestycje, na przykład na zakup maszyn lub sprzętu. Pożyczki będą zawierać opcję karencji w spłacie oraz stosowanie wakacji kredytowych.

Marszałek i przedsiębiorcy ustalili, że będą kolejne spotkania.

Serdecznie dziękuję za zaangażowanie w walce z epidemią. Dobrze że dostrzegacie państwo każdą formę pomocy z naszej strony i pozytywnie te propozycje postrzegacie – zakończył spotkanie Grzegorz Schreiber.

Źródło: lodzkie.pl, biznes.lodzkie.pl