Niemcy – atrakcyjny rynek zbytu w pandemii–aktualna sytuacja,szanse i wyzwania,aspekty formalno-prawne (28 maja 2021 r., godz. 10:00)

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu, podczas którego dowiecie się Państwo o:

 

– podstawowych informacjach dot. stosunków pomiędzy Polską a Niemcami,

– zarysie obecnej sytuacji makroekonomicznej w Niemczech,

– aktualnym stanie wymiany handlowej pomiędzy Polską a Niemcami i współpracy kapitałowej,

– aktualnej sytuacji związanej z Covid-19 i wpływie pandemii na polsko-niemieckie relacje gospodarcze,

– analizie ważniejszych sektorów przemysłowych na rynku niemieckim,

– perspektywach, szansach i barierach dla polskich firm,

– wsparciu niemieckiego rządu dla biznesu,

– dywersyfikacji i skróceniu łańcuchów dostaw w Niemczech,

– obowiązkach w zakresie opakowań wprowadzonych do obrotu na terenie Niemiec,

– kluczowych aspektach prawnych.

 

Spotkanie odbędzie się w formule online, za pośrednictwem platformy ClickMeeting, w języku polskim. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

Firmy zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o rejestrację TUTAJ

 

Źródło: MRPiT