Nabór wniosków na dotacje dla organizacji przedsiębiorców w 2020 r.

wpis w: Aktualności - pol | 0

Od 20 marca do 20 kwietnia 2020 r. można składać wnioski o dotację na działania zwiększające konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej.

Celem projektu „Wsparcie udziału organizacji przedsiębiorców w pracach międzynarodowych grup lub organizacji branżowych”  jest zapewnienie silniejszej reprezentacji interesów polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców na forum międzynarodowym oraz upowszechnianie polskich osiągnięć za granicą i wymiana doświadczeń z zagranicznymi partnerami. Ministerstwo Rozwoju oczekuje, że działania te przyczynią się do wzrostu proeksportowego charakteru polskiej gospodarki.

W ramach projektu, udzielone zostaną – organizacjom zrzeszającym polskich przedsiębiorców – dotacje na częściowe opłacenie składek członkowskich wynikających z przynależności do organizacji międzynarodowych.

Beneficjenci zobowiązani będą do złożenia sprawozdań końcowych zawierających rozliczenie finansowe otrzymanych dotacji oraz informacje o podjętych działaniach i rezultatach tychże działań w 2020 r.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego projektu realizowanego w 2020 roku znajdziesz „tutaj”.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju