Nabór wniosków do konkursu „Go to Brand” rozpoczęty!

wpis w: Aktualności - pol | 0

Od 11 lutego do 11 marca 2020 r. będzie trwał nabór wniosków w 6. edycji konkursu „Go to Brand”. Mikro, małe i średnie firmy działające w Polsce (z wyłączeniem woj. mazowieckiego) mogą uzyskać ponad 425 tys. zł na sfinansowanie promocji swoich marek na nowych rynkach zagranicznych. W budżecie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na ten cel przeznaczono łącznie 300 mln zł.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które mają na celu promocję marek produktowych (wyrobów/ usług) mieszczące się w tzw. Branżowych Programach Promocji (określonych przez Ministerstwo Rozwoju). Dotyczą one szczególnie sektorów: biotechnologii i farmaceutyków, budownictwa, części samochodowych i lotniczych, maszyn i urządzeń, mody i kosmetyków, IT/ICT, jachtów i łodzi rekreacyjnych, żywności, sprzętu medycznego, mebli oraz usług prozdrowotnych.

Dzięki konkursowi „Go to Brand” marki mają szansę być bardziej rozpoznawalne na rynkach zagranicznych, na czym zyskuje również wizerunek polskiej gospodarki.

W ramach poddziałania 3.3.3 POIR przedsiębiorstwa mogą starać się o sfinansowanie udziału w targach, wystawach, misjach gospodarczych oraz innych dodatkowych działaniach promocyjnych, a także o finansowanie kosztów usług doradczych dotyczących umiędzynarodowienia prowadzonej działalności gospodarczej.

Zachęcamy do składania wniosków o dofinansowanie wszystkie mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. „Go to Brand” kierowany jest do firm z branż o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym, w praktyce obejmuje więc wiele z polskich MŚP. Do tej pory poddziałanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem przedsiębiorców, o czym świadczy liczba sięgająca blisko 3 400 wniosków – podkreśla Aneta Brzuzy, zastępca dyrektora Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw w PARP.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 425 670 zł przy łącznej wartości projektu do 1 mln zł (wartość kosztów kwalifikowalnych). Wkład własny wynosi minimum 15 proc.

Wnioski można składać online do 11 marca 2020 r. (do godz. 16:00).

Więcej informacji: www.parp.gov.pl/go-to-brand.

Źródło: PARP