MPiT tworzy Czarną Księgę niedozwolonych praktyk dot. delegowania pracowników

MPiT zachęca przedsiębiorców do zgłaszania wszelkich barier napotkanych na rynkach innych państw członkowskich. Szczególnie dotyczy to delegowania pracowników.

Skargi te posłużą do opracowania Czarnej Księgi dot. bezprawnych praktyk utrudniających delegowanie pracowników. A także innych barier i ograniczeń, które utrudniają korzystanie ze wszystkich czterech swobód rynku wewnętrznego: przepływu towarów, osób, usług i kapitału. Czarną Księgę przygotowujemy we współpracy ze stowarzyszeniem Inicjatywa Mobilności Pracy.

Informacje o bezprawnych praktykach można zgłaszać na adres: SekretariatDSE@mpit.gov.pl.

MPiT zapewnia pełną anonimowość danych firmy.

Działania czy regulacje, które mogą stanowić niedozwolone bariery, to np.:

  • wymóg dodatkowych zgłoszeń / rejestracji,
  • wytyczne dotyczące jakości produktów,
  • wymogi związane ze znajomością języka,
  • wymogi nakładane wskutek działalności związków zawodowych,
  • dodatkowe opłaty/podatki,
  • szczególnie wysokie kary dla przedsiębiorców zagranicznych,
  • nadmierne, uciążliwe kontrole przedsiębiorców zagranicznych.

Więcej o projekcie: MPiT tworzy Czarną Księgę niedozwolonych praktyk dot. delegowania pracowników

Źródło: MPiT