MPiT rozpoczęło rekrutację do projektu Akcelerator Branżowy dla sektora „Moda Polska”

Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem PFR S.A. i Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy z Grupą PFR.

Pierwsza cześć zaplanowana została na 24-25.04.2019 r. w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii (pl. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa).

Rekrutacja do Akceleratora „Moda Polska” odbywa się poprzez stronę https://www.startup.pfr.pl/pl/program/akcelerator-branzowy-dla-sektora-moda-polska/.
Na stronie zamieszczony został Regulamin projektu, Oświadczenia dot. RODO oraz Deklaracja uczestnictwa, którą wypełnioną i podpisaną należy przesłać na adres: akceleratorbranzowy@pfr.pl
Akcelerator Branżowy skierowany jest do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, które:

 • prowadzą działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • mogą być spółkami notowanymi na giełdzie;
 • posiadają w swoich zasobach dominujący udział kapitału krajowego;
 • koncentrują się głównie na działalności w branży modowej;
 • eksportują lub dopiero planują swoją ekspansję eksportową bądź inwestycyjną na rynki zagraniczne.

Akcelerator obejmuje następujące branże:

 • przemysł tekstylno – odzieżowy (także odzież dziana, odzież robocza i okrycia wierzchnie),
 • przemysł odzieży skórzanej,
 • produkcja bielizny i wyrobów pończoszniczych,
 • produkcja dodatków odzieżowych,
 • przemysł futrzarski,
 • produkcja wyrobów kaletniczych i rymarskich,
 • produkcja obuwia,
 • produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych (także sztucznych),
 • działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.

Akcelerator Branżowy będzie składał się z trzech części „Stref”:
1. Strefa Rozwiązań – dwudniowe spotkanie warsztatowe, podczas którego uczestnicy uzyskają praktyczną wiedzę o narzędziach służących rozwojowi eksportu, oferowanych przez Grupę PFR oraz podmioty współpracujące z Akceleratorem (PFR S.A., MPiT, BGK, PAIH, PARP, KUKE, KUKE Finance, PFR TFI, ARP).
2. Strefa Dialogu – nastawiona na kreowanie nowych rozwiązań dla eksportu. To dialog we współpracy z administracją publiczną i ekspertami, prowadzący do zidentyfikowania barier rozwoju w branży oraz odpowiedniego ich zaadresowania w instytucjach publicznych dla bardziej dynamicznego rozwoju całego sektora.
3. Strefa B2B – spotkanie B2B z instytucjami z Grupy PFR, mające na celu indywidualny dobór narzędzi wsparcia eksportu do potrzeb firmy, bez konieczności samodzielnego organizowania konsultacji z wszystkimi podmiotami Grupy PFR.
Uczestnictwo jest bezpłatne; nie zwracane są jedynie kosztów dojazdu, noclegu i wyżywienia.
Uczestnictwo w tym przedsięwzięciu jest znakomitą forma poznania narzędzi wsparcia eksportu i ekspansji inwestycyjnej, możliwością nawiązania osobistych kontaktów z osobami w instytucjach PFR i administracji publicznej zajmującymi się wsparciem współpracy z zagranicą oraz znakomitą szansą uzyskania zindywidualizowanej oferty dla swojej firmy.

W razie pytań proszę o kontakt do:

Patrycji Gaik – Kaczmarek

tel. 539 947 986

e – mail: patrycja.gaik-kaczmarek@pfr.pl

Dariusza Latoszka

tel. 22 262 92 98

e-mail Dariusz.Latoszek@mpit.gov.pl