Możliwości inwestycyjne w Peru

 

Peruwiańska Agencja Promocji Inwestycji ProInversión ogłosiła Specjalny Przetarg Publiczny na udzielenie koncesji na dwa zakresy częstotliwości radiowych:

Pasmo AWS-3: „pasmo 1,750-1,780 MHz and 2,150-2,180”, składające się z bloku 30+30 MHz, oraz

Pasmo 2,3GHz: „pasmo 2,300-2,330 MHz”, składające się z bloku 30 MHz.

 

Operatorzy, którym zostaną przyznane nowe pasma, będą świadczyć publiczne usługi telekomunikacyjne, w szczególności mobilne usługi szerokopasmowe, oferując lepszy zasięg, większą pojemność dla ruchu danych i masowe wykorzystanie technologii 4G. Realizacja tych projektów zachęci do inwestowania w infrastrukturę na obszarach kraju, które obecnie nie mają zasięgu sieci komórkowej, przynosząc korzyści dla 1561 miejscowości zamieszkałych przez ponad 300 000 mieszkańców, oraz zmniejszając przepaść cyfrową na poziomie krajowym. Zobowiązanie inwestycyjne zostało oszacowane na 289 mln USD (bez VAT).

 

ProInversión zaprasza potencjalnych zainteresowanych inwestorów do zapoznania się z zaproszeniem do składania ofert, podstawami i wstępnymi wersjami umowy w języku hiszpańskim i angielskim na następującej stronie internetowej

http://info.proinversion.gob.pe/radiospectrumbands/

 

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Panem Aldo Laderas Parra, Dyrektorem Projektu w ProInversion, e-mail: aladeras@proinversion.gob.pe, tel. +511 200 1200 nr wew. 1226.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Peru może również zaplanować robocze spotkanie informacyjne dla zainteresowanych firm.

 

Źródło: Ambasada Republiki Peru w Polsce