Modernizacja systemu gospodarki komunalno-mieszkaniowej w Kazachstanie

Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH S.A.  w Kazachstanie uprzejmie informuje, iż obecnie w Kazachstanie prowadzone są prace na rzecz modernizacji systemu gospodarki komunalno-mieszkaniowej.

W tym celu utworzone zostało Republikańskie Zrzeszenie Właścicieli Nieruchomości, które zainteresowane jest nawiązaniem współpracy z odpowiednimi podmiotami polskimi działającymi w zakresie zarządzania nieruchomościami. Rząd Kazachstanu od 2020 roku będzie mocno wspierał ten obszar gospodarki, w tym przewidziane jest finansowanie prac serwisowych i remontowych przez banki komercyjne, które gwarantują przezroczystość transakcji i zwrot z inwestycji.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o bezpośredni kontakt (w j. rosyjskim) z przedstawicielem Zrzeszenia:

Александр Разумовский – Управляющий директор

Республиканское Объединение Собственников Имущества

Tel. +7 (7172) 95 33 23

Mob. +7 777 068 32 22

e-mail: rasi.eco@mail.ru

Źródło: ZBH w Kazachstanie