Misja gospodarcza przemysłu motoryzacyjnego do Senegalu (2-4 czerwca 2019 r.)

 

Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH w Dakarze zachęca polskie firmy do uruchomienia centralnego składu części samochodowych zaopatrującego całą Afrykę Zachodnią.

Planowana na 2 – 4 czerwca 2019 r. misja gospodarcza ma za zadanie umożliwić przedsiębiorcom zorientowanie się w warunkach inwestycyjnych w regionie, obejrzenie terenów inwestycyjnych oraz spotkanie się z potencjalnymi odbiorcami eksportu.

Planowana misja jest bezpośrednią kontynuacją działań po seminarium organizowanym przez PAIH 9 kwietnia, pt. „Senegal bramą do eksportu części samochodowych w Afryce Zachodniej„.

Polska jest największym producentem części i akcesoriów samochodowych w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2018 roku wartość ich sprzedaży za granicę sięgnęła 53 mld zł i zwiększyła się o 15,2% r/r. Jednocześnie większość eksportu trafia na rynki Europy Zachodniej, a Afryka to wciąż niedoszacowany partner handlowy Polski, także w branży automotive. Tylko 1 na 300 (2,8%) sprzedanych za granicę polskich części samochodowych trafiła tam w 2018 roku.

W trakcie seminarium pracownicy PAIH przekonywali o atrakcyjności eksportowej Senegalu, udogodnieniach w zakresie logistyki, specjalnych stref ekonomicznych, rozdrobnionym rynku pozwalającym narzucać wysokie marże. W trakcie misji przedsiębiorcy będą mieli okazję zweryfikować warunki lokalne, obejrzeć strefę ekonomiczną oraz spotkać się z przedsiębiorcami na rozmowach b2b.
Uczestnictwo w misji na terenie Senegalu jest nieodpłatne. Przedsiębiorca samodzielnie pokrywa koszt przelotu, zakwaterowania i wyżywienia.

Wstępny plan misji:

 • Niedziela 02.06 – Przyjazd i zakwaterowanie
 • Poniedziałek 03.06
  • 8.30 – 9.00 – Przywitanie w siedzibie ZBH Dakar
  • 9.00 – 10.00 – Przybycie zaproszonych firm senegalskich – wstępne rozmowy B2B
  • 10.30 – 11.30 – Prezentacja polskich firm z branży samochodowej
  • 11.30 – 12.00 – Prezentacja koncepcji centralnej hurtowni na części samochodowe
  • 12.00 – 13.00 – Rozmowy B2B ciąg dalszy
  • 13.00 – 13.45 – Przerwa na lunch
  • 13.45 – 14.00 – Przejazd do dzielnicy sklepów samochodowych
  • 14.00 – 16.00 – Wizyty w wybranych sklepach – rozmowy B2B ciąg dalszy
 • Wtorek 04.06
  • 9.00 – 10.00 – Podsumowanie wczorajszych spotkań
  • 10.00 – 10.30 – Pytania i odpowiedzi
  • 10.30 – 11.30 – Spotkanie APIX odnośnie wsparcia dla polskich inwestycji w Senegalu
  • 11.30 – 12.00 – Pytania i odpowiedzi

Misja gospodarcza do Senegalu zachęcająca polskie firmy do uruchomienia centralnego składu części samochodowych zaopatrującego Afrykę Zachodnią odbędzie się w dniach 2-4 czerwca 2019 r. Planowane są spotkania z minimum 10 firmami senegalskimi.

Rejestracja
Zgłoszenia prosimy kierować za pomocą formularza rejestracyjnego.

Kontakt
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy:

 

 

Źródło: PAIH