Misja gospodarcza do Senegalu (20-22 maja 2019 r.)

Zapraszamy Państwa do udziału w misji gospodarczej do Senegalu, organizowanej przez Krajową Izbę Gospodarczą, która odbędzie się w dniach 20-22 maja 2019 r.

Misja przygotowywana we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych przy wsparciu Ambasady RP w Dakarze, Ambasady Senegalu w Warszawie oraz Unii Izb Przemysłowo-Handlowych Senegalu i Zrzeszenia Senegalskich Przemysłowców.

Celem misji jest kompleksowa prezentacja polskiej oferty eksportowej oraz inwestycyjnej, jak również nawiązanie kontaktów handlowych przez polskich przedsiębiorców z potencjalnymi partnerami biznesowymi w Senegalu.

Dlaczego Senegal?
Republika Senegalu jest jednym z najszybciej rozwijających się demokratycznych państw Afryki ze stabilnym wzrostem PKB (7% w 2018 roku, 6,7% prognozowane na 2019 rok). Ostatnia dekada przyniosła znaczący rozwój przemysłu tego kraju, dzięki realizacji rządowego programu gospodarczego tzw. Plan Senegal Emergant, którego druga faza jest aktualnie wdrażana.

W pierwszej fazie zostały zrealizowane liczne inwestycje, w tym m.in. budowa nowego lotniska, rozbudowa sieci dróg (w tym budowa autostrady), budowa nowego miasta w miejscowości Diamniadio, w której ma powstać nowe centrum administracyjne kraju oraz specjalna strefa ekonomiczna służąca rozwojowi przemysłu. Druga faza planu przewiduje dalszy rozwój infrastruktury i dywersyfikację sektora przemysłowego.

Ważnym czynnikiem zwiększającym gospodarczą atrakcyjność Senegalu są jego zasoby naturalne. Do niedawna głównymi zasobami były: złoto, fosforyty, cyrkon i żelazo. W ostatnich latach odkryte zostały zasoby ropy i gazu, z czego największy potencjał wykazują złoża gazu, szacowane jako siódme co do wielkości na świecie. Perspektywa rozpoczęcia ich wydobycia (prawdopodobnie w 2021 lub 2022 roku) oznacza nie tylko szansę na dynamiczny rozwoju samego sektora wydobywczego, ale również na dalszy wzrost PKB Senegalu, zwiększenie środków na inwestycje i wzrost siły nabywczej ludności.

Senegal, z uwagi na położenie portu w Dakarze jest jednocześnie jednym ze strategicznych punktów na mapie Afryki, stanowiącym swego rodzaju „wrota” do Afryki Zachodniej, a z punktu widzenia polskiego przemysłu współpraca gospodarcza z Senegalem posiada duże perspektywy rozwoju w wielu sektorach.

W listopadzie 2018 roku nastąpiło oficjalne otwarcie Ambasady RP w Dakarze przez Ministra Spraw Zagranicznych RP p. Jacka Czaputowicza. Wznowienie działalności polskiej ambasady w Senegalu, jak również obecność Zagranicznego Biura Handlowego w Dakarze stanowi znaczne wsparcie dla polskich przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem współpracy na rynkach Afryki Zachodniej.

W ramach programu misji przewidziana jest organizacja Polsko – Senegalskiego Forum Biznesu, indywidualnych rozmów B2B z senegalskimi przedsiębiorcami i z przedstawicielami administracji rządowej oraz organizacjami otoczenia biznesu, wizyta w Diamniadio (w którym powstaje nowe centrum administracyjno-gospodarcze kraju), rozmowy w nowej strefie przemysłowej, jak również spotkanie w Zagranicznym Biurze Handlowym w Dakarze.

Partnerem KIG w organizacji programu misji w Senegalu jest m.in. Unia Izb Przemysłowo-Handlowych Senegalu oraz Zrzeszenie Senegalskich Przemysłowców i Handlowców, we współpracy z Izbą Przemysłowo-Handlową w Dakarze i Krajową Agencją Promocji Inwestycji i Projektów Publicznych APIX.

Zapraszamy do udziału w misji gospodarczej do Senegalu. Będzie to okazja do nawiązania nowych kontaktów w regionie Afryki Zachodniej podczas spotkań zorganizowanych specjalnie dla polskich przedsiębiorców.

Z uwagi na bliski termin misji (w tym konieczność wykupienia założonej rezerwacji lotniczej w celu utrzymania wynegocjowanych cen przelotów) oraz rezerwacji hotelowej, jak również harmonogram przygotowań senegalskich współorganizatorów misji, zainteresowanych udziałem w Misji, prosimy o pilne zgłoszenie udziału poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia on line.

Po przesłaniu zgłoszenia, otrzymacie Państwo dalsze informacje organizacyjno-logistyczne i kosztowe związane z udziałem w misji.

Kontakt:

Agnieszka Salamończyk

tel: 22 630 97 73

e-mail: asalamonczyk@kig.pl

Elżbieta Wojtas

tel: 22 630 97 52

e-mail: ewojtas@kig.pl

Biuro Współpracy z Zagranicą

Źródło: KIG