Misja gospodarcza do Mjanmy (d. Birma)

wpis w: Aktualności - pol | 0

MISJA GOSPODARCZA DO MJANMY (D. BIRMA )
W TERMINIE (19-24 .CZERWCA 2017).

Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z Ambasadą RR w Tajlandii–Biuro w Rangunie Mjanmie (d.Birma) oraz partnerami birmańskimi: Unią Izb Przemysłowo – Handlowych Mjanmy, Agencją ds. Inwestycji Zagranicznych  Mjanmy , zapraszają Państwa do udziału w drugiej Misji Gospodarczej do Birmy, która odbędzie się w dniach:19-24.czerwca 2017.  

Dlaczego Mjanma d. Birma)–  kraj liczący blisko 60 mln  ludności, posiadający potężne zasoby surowców naturalnych (tym ropę i gaz, cynk, cynę, miedz, nikiel, złoto ,węgiel ,etc ) oraz rolnych przez lata pozostawał w izolacji. Od 2010 roku przechodzi „rewolucyjne przeobrażenia”, których konsekwencją jest otwarcie się Birmy na świat i zniesienie wobec niej sankcji gospodarczych. Roczne temp wzrostu
w ciągu ostatnich 3 lat kształtowało się na poziomie 6.5-7.%. Birma dążąc do nadrobienia różnic w poziomie życia oraz rozwoju gospodarki w ostatnim roku dokonała znacznej liberalizacji warunków wymiany handlowej oraz wprowadziła bardzo korzystne przywileje dla inwestycji zagranicznych np. wprowadzono 257 grup towarowych, dla których zniesiono licencje importowe.To stwarza nowe, korzystne warunki dla szybkiego rozwoju i daje szansę firmom polskim na  znalezienie nowego  bardzo chłonnego rynku zbytu .

Możliwości  dla polskiego biznesu: Misja Wśród najbardziej obiecujących  sektorów do współpracy, wskazanych przez naszych partnerów birmańskich oraz polską placówkę , należą :

 • Energetyka i infrastruktura transportowa ( gałęzie priorytetowe , od których rozwoju uzależniony jest napływ inwestycji zagranicznych i dalszy, dynamiczny rozwój kraju), 
 • Przemysł rolno- spożywczy (w tym i rybołówstwo):
 1. Wysokiej jakości materiał siewny, know-how w zakresie upraw warzyw oraz innych płodów rolnych/,
 2. Urządzenia i maszyny dla rolnictwa, traktory, siewniki , linie do zbierania owoców etc.,
 3. Linie technologiczne dla przetwórstwa spożywczego owoców i warzyw, mięsa i ryb oraz linie technologiczne do pakowania, butelkowania, puszkowania, zamrażania oraz składowania,
 • Przemysł chemiczny
 1. Nawozy sztuczne i środki ochrony roślin!
 2. Farmaceutyki
 • Budownictwo:
 1. materiały budowlane: pianki montażowe, farby, lakiery , materiały izolacyjne,
 2. drzwi, okna,
 3. urządzenia i armatury sanitarne
 • Technologie i urządzenia dla oczyszczania i uzdatniania wody,
 • Przemysł maszynowy/ w tym maszyny dla górnictwa/,
 • Sektor IT , bankowość ( zabezpieczenia )
 • Środki transportu/ pojazdy specjalne, helikoptery ,autobusy, lokomotywy, wagony/

Celem misji jest zapoznanie  uczestników z możliwościami biznesowymi  rynku birmańskiego , jego potrzebami oraz umożliwienie nawiązania  bezpośrednich kontaktów handlowych z potencjalnymi  lokalnymi partnerami .  Szczególny nacisk organizatorzy chca położyć na zorganizowanie indywidualnych spotkań biznesowych  B2B , B2C zgodnych z profilami firm biorących w misji.

Przedsiębiorcom zainteresowanym udziałem w  Misji Gospodarczej  do  Mjanmy / d/.Birma, Krajowa Izba Gospodarcza zapewnia kompleksową obsługę merytoryczną  oraz  logistyczną .

Cena udziału w misji obejmuje :koszty przelotów w klasie ekonomicznej na trasie Warszawa –Rangoon – Mandaley – Warszawa, koszt ubezpieczenia, wizy, transferów lotniskowych  i transportu lokalnego.
W cenie  ujęte są  również  koszty organizacji forum biznesowego , spotkań indywidualnych B2B ,B2C, koszty tłumacza  podczas seminarium biznesowego oraz także  przygotowanie i druk  folderu o firmach uczestniczących w misji .

Szacowany koszt  misji wynosi  8150 PLN netto  od osoby plus koszty hotelu .

KIG dokonuje dla Państwa rezerwacji hotelu, który opłacacie Państwo na miejscu/ ( ok. 600 USD ).

Koszty udziału w misji stanowią koszty uzyskania przychodu .

Program  Misji przewiduje m.in.:

 1. Polsko – Birmańskie  Forum Gospodarcze połączone z serią rozmów B2B, przygotowywane we współpracy z Unią Izb Przemysłowo-Handlowych  Mjanmy oraz EU Center w Rangoonie ,
 2. Specjalnie dedykowane spotkania biznesowe B2B dla polskich firm, zarówno w Rangoonie i Mandaley.
 3. Spotkania i rozmowy handlowe z przedstawicielami kół lokalnego biznesu/spotkania są przygotowywane we współpracy z Centrum Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej  Mjanmy oraz  Agencją ds. Inwestycji  Zagranicznych.
 4. Promocję w organizacjach otoczenia biznesu oraz lokalnej prasie.

Zgłoszenia udziału oraz dodatkowe zapytania prosimy kierować do Biura Współpracy z Zagranicą KIG, do dnia 22 maja 2017 .

REJESTRACJA – kontakt:

Katarzyna Kaniewska

Biuro Współpracy z Zagranicą

Tel. +48 22 630 97 07