Misja gospodarcza do Algierii (18-22 kwietnia 2020 r.)

wpis w: Aktualności - pol | 0

Zapraszamy do udziału w misji gospodarczej do Algierii organizowanej przez Krajową Izbę Gospodarczą we współpracy z Ambasadą RP w Algierze oraz Ambasadą Algierii w Warszawie. Wyjazd odbędzie się w dniach 18-22 kwietnia 2020 r.

Misja jest kontynuacją wydarzeń promocyjnych, które KIG od wielu lat organizuje cyklicznie w Algierii z udziałem algierskich partnerów, w tym Algierskiej Izby Handlowo-Przemysłowej – CACI, algierskich regionalnych izb gospodarczych i konfederacji algierskich przedsiębiorców. Celem przedsięwzięcia jest kompleksowa prezentacja polskiej oferty eksportowej oraz inwestycyjnej, jak również nawiązanie kontaktów handlowych przez polskich przedsiębiorców z potencjalnymi partnerami biznesowymi w Algierii.

Program misji przewiduje:

  • 19 kwietnia: Polsko-Algierskie Forum Biznesu w Skikdzie oraz spotkania B2B z lokalnymi partnerami z regionu Konstantyny;
  • 20 kwietnia: udział w rozmowach z przedstawicielami lokalnej administracji oraz algierskich organizacji wspierających handel i inwestycje w regionie Konstantyny
  • 21 kwietnia: Polsko-Algierskie Forum Biznesu w Algierze oraz spotkania B2B z partnerami algierskimi; spotkanie z lokalnymi ekspertami i przedsiębiorcami nt. zasad prowadzenia działalności gospodarczej w Algierii
  • 22 kwietnia: spotkanie z przedstawicielem ZBH w Algierze; wizyty w lokalnych firmach algierskich; dla zainteresowanych – spotkania biznesowe podczas Międzynarodowych Targów ” BATIMATEC 2020″ w Algierze.

Dlaczego Algieria?

Algieria, dzięki swojemu położeniu w centralnej części Afryki Północnej, jest bramą pozwalającą na swobodny dostęp do innych krajów całego regionu Afryki Północnej i Środkowej. W grudniu 2019 r. odbyły się w Algierii wybory prezydenckie, które wygrał Abdelmadjid Tebboune, w styczniu 2020 r. został powołany nowy rząd. Aktualnie trwają konsultacje w celu opracowania szeregu reform prowadzących do dywersyfikacji gospodarki oraz zniesienia reguły „51-49” w sektorach uznanych za „niestrategiczne”. Reguła ta zobowiązywała do tej pory inwestorów zagranicznych do tworzenia spółek joint venture z miejscowymi podmiotami, w których te ostatnie mają co najmniej 51% udziałów. W najbliższym czasie rząd ma ogłosić listę branż i sektorów gospodarki, które zostaną zwolnione z obowiązującej zasady podziału kapitału w proporcjach 51%/49%.

Algieria jest krajem o dużym potencjale gospodarczym. Podstawę gospodarki kraju stanowi tradycyjnie sektor paliwowy (sprzedaż węglowodorów przynosi prawie 95% przychodów z eksportu). Ogromne znaczenie dla gospodarki kraju mają zasoby surowców energetycznych; oprócz węglowodorów, wydobywa się również złoto, fosforyty, cynk, ołów, miedź, węgiel kamienny, a także sól kamienną, gips, rtęć, uran oraz rudy żelaza. W Algierii występuje duże zapotrzebowanie na towary, technologie, usługi i inwestycje, co wynika z ograniczonej podaży produkcji krajowej lub jej braku. Unia Europejska jest dla Algierii kluczowym partnerem politycznym i gospodarczym, a kraje UE zajmują pierwsze miejsca na liście największych odbiorców algierskiego eksportu.

Do perspektywicznych sektorów gospodarki można zaliczyć m.in.

  • budownictwo (roboty publiczne, technologie, materiały budowlane i wykończeniowe, renowacja zabytków, rozwój bazy turystyczno-hotelowej)
  • przemysł rolno-spożywczy (maszyny rolnicze, linie technologiczne, dostawa surowców i żywności); krajowa produkcja rolna pokrywa zaledwie od 30 do 50 % zapotrzebowania potrzeb ludności (ponad 41 mln)
  • ochrona środowiska (recycling, stacje oczyszczania wody, technologie energooszczędne); technologie związane z wytwarzaniem energii z odnawialnych źródeł, głównie słońca i wiatru
  • partnerska współpraca oparta na transferze technologii i produkcji części/podzespołów, montażu wspólnie z udziałowcem lokalnym w Algierii
  • sektor obronny – przy współpracy między resortami MON Polski i Algierii.

Zapraszamy do udziału w misji gospodarczej do Algierii. Będzie to okazja do nawiązania nowych kontaktów w regionie Maghrebu podczas spotkań zorganizowanych specjalnie dla polskich przedsiębiorców.

Z uwagi na harmonogram przygotowań programu spotkań dla Państwa przez algierskich partnerów zainteresowanych udziałem w delegacji prosimy o zgłoszenie poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia on line do 18 lutego 2020 r. FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Po przesłaniu zgłoszenia, otrzymacie Państwo dalsze informacje organizacyjno-logistyczne oraz kosztowe.

Kontakt:
Agnieszka Salamończyk,
tel: 22 6309773
e-mail: asalamonczyk@kig.pl

Elżbieta Wojtas
tel: 22 6309752
e-mail: ewojtas@kig.pl

 

Źródło: KIG