Misja do Meksyku – zaproszenie dla firm z sektora OZE (24 – 25 kwietnia 2019 r.)


Komisarz ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa w Komisji Europejskiej wystosował zaproszenie do firm z UE, aby przyłączyły się do misji dot. gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), którą zrealizuje w dniach 24 – 25 kwietnia 2019 r. w Meksyku.

Adresatami zaproszenia są firmy (w tym MŚP) zarejestrowane w PCZ UE, zainteresowane promowaniem swojej działalności w zakresie GOZ w Meksyku oraz wymianą wiedzy i doświadczeń z firmami meksykańskimi.

Potencjalne obszary docelowe misji:

  • gospodarka odpadami (tworzywa sztuczne, budownictwo, e-odpady, odpady stałe i domowe),
  • zanieczyszczenie powietrza,
  • środowisko miejskie,
  • woda,
  • chemikalia.

Misja rozpocznie się spotkaniami roboczymi z meksykańskimi władzami krajowymi, stanowymi i lokalnymi, umożliwiającymi zapoznanie się uczestników z UE z potrzebami i obawami Meksyku dotyczącymi środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz wyzwań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Meksyku.

Planowane są spotkania biznesowe, w tym spotkania B2B, pomiędzy meksykańskimi i europejskimi przedsiębiorstwami, umożliwiając inwestorom identyfikację możliwości wymiany technologii i rozwoju nowych firm. Spotkania te będą organizowane przy wsparciu delegatury UE w Meksyku.

Koszty podróży i zakwaterowania pokrywane są przez same uczestniczące podmioty.

W załączeniu pismo zawierające szczegóły misji.

Firmy, które zdecydują się na udział w misji muszą potwierdzić swój udział przed 1 marca 2019 r., rejestrując się w: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CEM_Mexico_2019.

Więcej informacji nt. misji jest w posiadaniu Ambasady RP w Meksyku. Proszę o bezpośredni kontakt z radcą-minister panią Jadwigą Szpakowską jadwiga.szpakowska@msz.gov.pl.

Załączniki