Misja do Japonii – zaproszenie dla firm z branży rolno-spożywczej (8 – 11 maja 2019 r., Tokio)

W lutym 2019 r. Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do udziału w misji wysokiego szczebla w Japonii, która odbędzie się w dniach 8 – 11 maja 2019 r. w Tokio. Delegacji przewodniczyć będzie komisarz ds. rolnictwa Phil Hogan.

Zaproszenie skierowane jest do przedstawicieli europejskich firm oraz organizacji producentów produktów rolnych z sektorów kluczowych dla współpracy handlowej UE i Japonii (obejmujących m.in. takie produkty jak: mięso, produkty mleczne, w szczególności sery, produkty przetworzone, wina i napoje alkoholowe, oliwa z oliwek oraz produkty z oznaczeniem geograficznym).

W misji przewidziano udział tylko jednego przedstawiciela danej firmy czy organizacji producentów. Pozostali przedstawiciele mogą towarzyszyć delegacji, jednak ze względu na ograniczony limit miejsc, KE nie może zagwarantować, że wezmą udział w zaplanowanych wydarzeniach.

Uczestnicy misji samodzielnie pokrywają koszty podróży i zakwaterowania. Od uczestników oczekuje się udziału w całym programie misji.

Osoby zainteresowane przedmiotowym zaproszeniem są proszone o wypełnienie formularza zgłoszeniowego udostępnionego przez Komisję Europejską na poniższej stronie internetowej:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HLMAgriJapan2019 w terminie do 20 lutego br.

Udział w ww. misji zostanie potwierdzony przez KE do końca lutego br.

Źródło: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Załączniki