Misja biznesowa do Portugalii (3-7 lutego 2020 r.)

W imieniu Polsko-Portugalskiej Izby Gospodarczej (PPCC) zapraszamy do wzięcia udziału w misji biznesowej do Lizbony, organizowanej przy wsparciu lokalnego partnera, Portugalskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (CCIP).

Celem misji jest zapewnienie polskim uczestnikom indywidualnych spotkań B2B z potencjalnymi portugalskimi partnerami biznesowymi, w ich siedzibach, zgodnymi z zadanym przez polskich uczestników profilem (brief).

PPCC dostarczy potrzebnej wiedzy na temat specyfiki rynku (uwarunkowania prawne i proceduralne), najważniejszych graczy, konkurencji oraz profilu konsumentów.

Misja jest organizowana wspólnie z Portugalską Izbą Przemysłowo-Handlową (CCIP), prywatnym proaktywnym stowarzyszeniem biznesowym o rozległej sieci kontaktów, wspierającym firmy nieprzerwanie od 1834 roku. CCIP wspiera i promuje z rozwój swoich członków zarówno w kraju jak i na poziomie międzynarodowym. Jest również instytucją łączącą sektor małych i średnich przedsiębiorstw z dużymi graczami.

REJESTRACJA: Aby zgłosić firmę do udziału w misji, wypełnij formularz dostępny tutaj: Business Mission to Portugal 03-07.02.2020 maksymalnie do 2 grudnia 2019 r.

Ostateczny termin płatności za udział w misji: 6 grudnia 2019 r.

Przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem udziału firmy w misji.

Polsko-Portugalska Izba Gospodarcza zastrzega sobie prawo do odwołania misji, jeśli nie zostanie zebrana minimalna liczba uczestników. Maksymalna liczba firm to 6.

Aby dowiedzieć się więcej o misji biznesowej, prosimy o kontakt:

Katarzyna Chmielewska, Operations Manager PPCC– kc@ppcc.pl, tel. kom.: +48 609 331 151 lub

Wojciech Baczyński, Dyrektor Generalny PPCC- wb@ppcc.pl, tel. kom: +48 696 760 925.

Źródło: PPCC

Załączniki