Międzynarodowe zamówienia publiczne

Każdego roku organizacje międzynarodowe rozpisują przetargi o wartości kilkudziesięciu miliardów USD.

Część z nich obejmuje dostawy towarów i świadczenie usług bezpośrednio na rzecz samych organizacji.

W takim przypadku szansę na uzyskanie zamówienia mogą mieć firmy oferujące na przykład:

  • sprzęt i usługi IT oraz
  • usługi konsultingowe,
  • konferencyjne,
  • graficzne,
  • wydawnicze,
  • drukarskie,
  • remontowo-budowlane,
  • administracyjne,
  • czy też związane z szeroko rozumianym funkcjonowaniem biur.

Wiele organizacji ogłasza ponadto przetargi na potrzeby projektów i inicjatyw pomocowych realizowanych w różnych regionach świata, w szczególności w państwach rozwijających się.

W ramach Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rozwoju funkcjonuje Zespół Międzynarodowych Organizacji i Zamówień Publicznych. Jego zadaniem jest wspieranie polskich firm zainteresowanych udziałem w przetargach organizacji międzynarodowych, a w szczególności ubieganiem się o zamówienia udzielane przez organizacje, z którymi ministerstwo prowadzi współpracę o charakterze stałym (m.in. NATO, UNIDO, OECD, WTO). Przedsiębiorców pragnących uzyskać informacje na temat przetargów tych organizacji zachęcamy do kontaktu z pracownikami zespołu pod adresem mzp@mpit.gov.pl.

Więcej o możliwościach ubiegania się o zamówienia w ramach przetargów międzynarodowych: Międzynarodowe zamówienia publiczne

 

Źródło: gov.pl