Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze RIGA FOOD 2019 (Łotwa, 4-7 września 2019 r.)

W dniach 4–7 września 2019 r. w Centrum Wystawienniczym BT1 w Rydze odbędą się 24. Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze „Riga Food 2019”.

Jest to największa impreza wystawiennicza branży rolno-spożywczej w krajach nadbałtyckich, która w zeszłym roku gościła przedstawicieli z 37 państw oraz zgromadziła prawie 40 tysięcy odwiedzających. Targi „Riga Food 2019” przeznaczone są dla podmiotów działających w sektorze żywnościowym. Wydarzenie jest dobrą okazją do zaprezentowania się polskich przedsiębiorców, gdyż produkcja spożywcza to jeden z głównych segmentów w strukturze polskiego eksportu na Łotwę.

Podobnie jak w latach ubiegłych, Ambasada RP na Łotwie we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii RP organizuje stoisko, z którego bezpłatnie mogą skorzystać przedstawiciele małych i średnich firm z branży.

W ramach stoiska, przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z przestrzeni wystawienniczej o powierzchni 18 m2 wyposażonej w niezbędne elementy (info-countery, uchwyty na katalogi, stół i krzesła etc.). Przejazd i zakwaterowanie pozostają we własnym zakresie, choć w miarę możliwości służymy pomocą logistyczną (np. można przesłać wcześniej materiały promocyjne).

Więcej informacji o targach mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej Riga Food 2019.

Zgłoszenia do udziału w targach prosimy nadsyłać na adres: krystyna.barkowska@msz.gov.pl lub jolanta.wisnioch@msz.gov.pl wraz z krótką informacją o profilu działalności spółki.

Decyzja o zakwalifikowaniu firmy do udziału w targach zostanie podjęta na podstawie kolejności zgłoszeń oraz perspektyw nawiązania współpracy z partnerami łotewskimi. Pierwszeństwo mają spółki zgłaszające się do udziału w targach w Rydze po raz pierwszy.

Źródło: Ambasada RP w Rydze