Międzynarodowe Targi ds. Rolnictwa i Przemysłu w Iraku (11-14 sierpnia 2021 r.)

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przekazuje informację otrzymaną od Ambasady Republiki Iraku w Warszawie, dotyczącą organizacji „Międzynarodowych Targów ds. Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego”:

Firma Atlas Alasil ds. handlowych i organizacji konferencji i targów handlowych podejmie się organizacji „Miedzynarodowych Targów ds. Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego” w Sulajmanija w okresie 11-14 sierpnia 2021.

Targi odbędą się w porozumieniu z generalną iracką firmą ds. targów i irackich usług handlowych.

W celu otrzymania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z organizatorem na podane niżej dane:

Firam Atlas Alasil ds. generalnego handle I organizacji konferencji i targów handlowych:
Irak — Sulajmanija — Said Kaban
Strona internetowa: www.sulyexpo.com
Poczta elektroniczna: hassan.rahim@sulyexpo.com
Tel: 0009647701570993/009647701505973.

Źródło: MRPiT