KOWR dla eksporterów żywności

Mając na względzie ograniczanie negatywnych skutków sytuacji kryzysowej spowodowanej pandemią wirusa SARS-CoV-2 na stan sektora rolno-spożywczego w naszym kraju, jak również biorąc pod uwagę zakłócenia w światowych łańcuchach dostaw, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podjął działania na rzecz przygotowania informacji na temat istniejących w poszczególnych sektorach nadwyżek produktów, które mogą zostać wyeksportowane w przypadku pojawienia się zapytań z zagranicy.

Informacje te zostaną przesłane do polskich placówek dyplomatycznych oraz zagranicznych biur handlowych PAIH, co pozwoli im na szybsze reagowanie na wszelkie sygnały dotyczące zapotrzebowania krajów trzecich na artykuły rolno-spożywcze, które mogłyby zaowocować możliwościami eksportowymi dla polskich producentów. Zwracamy się również z prośbą o zgłaszanie wszelkich pojawiających się problemów, wpływających na ograniczenie eksportu polskiej żywności.

 

Jednocześnie informujemy o utworzeniu zakładek internetowych na stronach MRiRW i KOWR, w których zamieszczane są na bieżąco informacje o zainteresowaniu innych krajów dostawami produktów rolno-spożywczych pozyskane z polskich placówek dyplomatycznych, zagranicznych biur handlowych PAIH i innych źródeł:

 

Zakładka na stronie MRiRW – Możliwości eksportowe: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/mozliwosci-eksportowe2

 

Zakładka na stronie KOWR – Informacje dla eksporterów: http://www.kowr.gov.pl/o-kowr/informacje-dla-eksporterow

 

Ponadto KOWR na bieżąco rozsyła mailowo wszelkie pojawiające się zapytania do organizacji branżowych i przedsiębiorców.

 

Mamy nadzieję, że działania te pozwolą wzmocnić pozycję polskich dostawców na rynkach zagranicznych, a co za tym idzie utrzymać dotychczasową kondycję polskiej branży rolno-spożywczej oraz utrwalić pozytywny obraz polskiej żywności poza granicami Polski.

 

Uprzejmie prosimy o kierowanie Państwa informacji i uwag do Departamentu Wsparcia Eksportu KOWR na adres e-mail: eksporter@kowr.gov.pl w terminie do 15 kwietnia 2020 r.

 

 

Źródło: KOWR