Koronawirus: UE przeznacza środki na transport środków medycznych, zespołów medycznych i pacjentów

Państwa członkowskie Unii Europejskiej mogą ubiegać się o dodatkowe finansowanie za pośrednictwem instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych, z przeznaczeniem na transport podstawowych towarów, zespołów medycznych i pacjentów dotkniętych koronawirusem. Jest to uzupełnieniem wsparcia już dostępnego w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności oraz dostaw środków ochrony za pośrednictwem rescEU.

18 czerwca br. w ramach pilotażowej operacji dostarczono siedem ton środków ochrony indywidualnej do Bułgarii. Ładunek obejmował ponad 500 000 masek ochronnych zakupionych przez Bułgarię, przy czym UE pokryła koszty transportu.

Instrument wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych pomaga dostarczać niezbędne wyposażenie medyczne tam, gdzie jest ono potrzebne. Ponadto wspiera państwa członkowskie w przewozie personelu medycznego lub przyjmowaniu pacjentów z innych państw członkowskich, co jest dowodem europejskiej solidarności. Po skutecznym dostarczeniu środków ochrony do Bułgarii w najbliższych tygodniach zrealizujemy więcej operacji powiedział komisarz do spraw zarządzania kryzysowego Janez Lenarčič.

Instrument wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych na potrzeby transportu towarów, sprzętu i pacjentów.

Udostępniona została kwota 220 mln euro z przeznaczeniem na wsparcie:

  • Transportu środków medycznych do miejsc, w których są one najbardziej potrzebne za pośrednictwem finansowania transportu artykułów pierwszej potrzeby do państw członkowskich UE.
  • Przewozu pacjentów między państwami członkowskimi UE lub z państw członkowskich do krajów sąsiadujących w przypadkach, w których służba zdrowia jest przeciążona i nie może zapewnić leczenia wszystkim chorym.
  • Przewozu pracowników medycznych i mobilnych zespołów medycznych przemieszczających się między państwami członkowskimi oraz do UE z innych krajów sąsiadujących, aby pomóc chorym tam, gdzie pomoc medyczna jest najbardziej potrzebna.

Dnia 17 czerwca Komisja Europejska przedstawiła państwom członkowskim procedury i kryteria składania wniosków o finansowanie w ramach pakietu dotyczącego mobilności. Państwa członkowskie mogą teraz składać wnioski do Komisji Europejskiej.

KONTEKST

Czym jest instrument wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych?

Instrument wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych, który dysponuje budżetem w wysokości 2,7 mld euro, uruchomiono 16 kwietnia 2020 r. Instrument zaprojektowano tak, aby w sposób elastyczny reagował na zmieniające się potrzeby – gdy UE przechodzi od etapu bezpośredniej walki z pandemią do etapu wychodzenia z kryzysu, odbudowy oraz prewencji. Jego działania są ukierunkowane tam, gdzie wspólne wysiłki na szczeblu UE w największym zakresie przyczyniają się do realizacji Wspólnego europejskiego planu działania na rzecz zniesienia środków powstrzymujących rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Instrument wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych jest narzędziem uzupełniającym: jego interwencje mają miejsce obok działań podejmowanych w ramach innych instrumentów UE, takich jak Unijny Mechanizm Obrony Ludności, rescEU, procedury wspólnego udzielania zamówień, inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa, a także obok wysiłków podejmowanych na szczeblu krajowym przez poszczególne państwa członkowskie.

 

Więcej informacji:
Działania w odpowiedzi na koronawirusa: działanie w sytuacjach wyjątkowych»
Instrument wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych»
Wsparcie UE dla sektora opieki zdrowotnej»

 

Źródło: https://ec.europa.eu/commission