Koronawirus a programy wdrażane przez PARP – działania pomocowe

wpis w: Aktualności - pol | 0

Uprzejmie informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w porozumieniu z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczęła wdrażanie rozwiązań, które mają przyczynić się do minimalizacji wpływu pandemii wirusa SARS-CoV-2 („koronawirusa”) na sytuację wnioskodawców i beneficjentów. Rozumiejąc wyjątkowy charakter zaistniałych okoliczności Agencja dołoży wszelkich starań aby zapewnić wsparcie przedsiębiorcom w realizacji zaplanowanych przedsięwzięć.

W tym celu:

  • okres przyjmowania wniosków o dofinansowanie, we wszystkich konkursach których zakończenie przypada na marzec oraz kwiecień br. zostanie wydłużony (konkretne terminy dotyczące wybranych naborów zostaną przekazane w osobnym komunikacie);
  • oceny wniosków o dofinansowanie będą kontynuowane z wykorzystaniem zdalnej pracy ekspertów. W przypadku posiedzeń paneli ekspertów, w których wymagany jest osobisty udział wnioskodawcy, podjęliśmy decyzję o zawieszeniu tych spotkań do dnia 3 kwietnia br. (włącznie). Obecnie pracujemy nad możliwością przeprowadzenia spotkań z wykorzystaniem telekonferencji, o czym poinformujemy w osobnym komunikacie. Nowe daty posiedzeń paneli ekspertów zostaną ustalone każdorazowo z wnioskodawcą;
  • ewentualne zmiany w realizowanych projektach będą ustalane indywidualnie z beneficjentem. W zależności od konkretnego przypadku i po przeprowadzeniu oceny rzeczywistego wpływu obecnej sytuacji na realizowany projekt przewidujemy możliwość zawarcia aneksów do umów: wydłużających czas realizacji projektu, wydłużających terminy składania wniosków o płatność lub dotyczących zmiany spodziewanych efektów projektów;
  • przewidujemy możliwość uznania wydatków za kwalifikowane, te które zostały poniesione w związku z odwołanymi spotkaniami, szkoleniami czy wyjazdami. Analiza będzie prowadzona podobnie jak w przypadku zmian do umów, tj. na podstawie indywidualnych uzgodnień z beneficjentem i w oparciu o postanowienia zawarte w umowie o dofinansowanie;
  • zostają odwołane kontrole, których przeprowadzenie było zaplanowane do 31 marca br. Nowe terminy zostaną uzgodnione indywidualnie z beneficjentem;

Jednocześnie mając na uwadze konieczność zachowania płynności finansowej w ramach realizowanych projektów zapewniamy, iż Agencja dołoży wszelkich starań aby rozliczenia wniosków o płatność odbywały się zgodnie z dotychczasowymi terminami.

Ze względu na dynamiczny charakter wydarzeń będziemy informowali na bieżąco o kolejnych zmianach za pośrednictwem strony internetowej PARP oraz mediów społecznościowych.

Źródło: PARP