Konkurs „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych” – trwa nabór wnisków

Przypominamy o trwającym naborze w konkursie Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych.

Koordynatorzy i członkowie klastrów mogą się w nim ubiegać o dofinansowanie usług wspierających dostosowanie i wprowadzenie lub wzmocnienie na rynkach zagranicznych swojej oferty lub produktów, ze szczególnym uwzględnieniem produktów zaawansowanych technologicznie. Wnioski w II rundzie naboru można składać do 30 maja br.

Celem konkursu Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych jest sfinansowanie kompleksowych usług wspierających dostosowanie i wprowadzenie lub wzmocnienie na rynkach zagranicznych oferty/produktów klastra lub jego członków, ze szczególnym uwzględnieniem produktów zaawansowanych technologicznie.

Więcej o konkursie: Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Źródło: PARP