Konkurs Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO) na rzecz zwalczania negatywnych skutków epidemii COVID-19

wpis w: Aktualności - pol | 0

 

Światowa Organizacja Turystyki we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) ogłosiły konkurs w celu wyłonienia najbardziej innowacyjnych startupów i inicjatyw, które mogłyby pomóc zmniejszyć negatywny wpływ epidemii koronawirusa na sektor turystyki, zapewniając wsparcie dla podróżnych, przedsiębiorców oraz władz.

Kategorie dla których poszukiwane są rozwiązania

  1. Zdrowie obywateli: środki bezpieczeństwa, metody dezynfekcji, wczesne wykrywanie (do wykorzystania przez turystów, pracowników w branży turystycznej i korporacje);
  2. Koniunktura: aplikacje mobilne dla turystów, ekonomia współdzielenia, gospodarka o obiegu zamkniętym, zarządzanie przychodami, przywrócenie popytu, do wdrożenia przez całą branżę w ujęciu krótko- i długoterminowym;
  3. Destynacje turystyczne: zarządzanie kryzysowe, mobilność, przebranżowienie destynacji turystycznych, odzyskanie zaufania do turystyki.

Kryteria wyboru

Kandydaci przejdą przez 2-stopniowy proces rekrutacji: selekcję aplikacji i ocenę Komitetu Ekspertów dotyczącą gotowości do zrealizowania i dostosowania do innych krajów.

Korzyści z udziału w konkursie

  1. Najlepsze propozycje zostaną umieszczone w cyfrowej broszurze przedstawiającej władzom najlepsze rozwiązania.
  2. Zorganizowana zostanie prezentacja dla wszystkich uczestników z udziałem Sekretarza Generalnego UNWTO Pana Zuraba Pololikashvili, podczas której wybrane startupy zostaną podłączone do Sieci Innowacji UNWTO dla ponad 6500 punktów kontaktowych z przedsiębiorstw, korporacji, instytucji publicznych i placówek edukacyjnych.

Termin i miejsce składania wniosków

Propozycje można zgłaszać poprzez formularz pod adresem: https://www.unwto.org/healing-solutions-tourism-challengedo 15 kwietnia br.

Ogłoszenie wyników

Ogłoszenie najlepszych inicjatyw nastąpi 20 kwietnia, natomiast dalsze działania zostaną podjęte od 25 kwietnia 2020 r.

Materiały

Bullets – Healing Solutions Tourism Challenge
Bullets​_-​_Healing​_Solutions​_Tourism​_Challenge.pdf 0.49MB
PPT – Healing Solutions Tourism Challenge
PPT​_-​_Healing​_Solutions​_Tourism​_Challenge.pdf 9.57MB
Letter – Healing Solutions Tourism Challenge
Letter​_-​_Healing​_Solutions​_Tourism​_Challenge.pdf 0.44MB

 

Źródło: Ministerstwo Rozwoju