Konkurs PARP „Kompetencje dla sektorów 2” – dofinansowanie dla szkoleń w branży żywności wysokiej jakości

Konkurs „Kompetencje dla sektorów 2” realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) skierowany jest do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Celem działania jest dofinansowanie (za pośrednictwem Operatorów) wsparcia w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych.

Wsparcie – wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji – przyczyni się do wzrostu kompetencji pracowników przedsiębiorstw objętych działaniami.

Program skierowany jest do firm planujących przeszkolić pracowników, które spełniają warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej i zobowiązują się do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia.

Wnioski można do 31 marca 2023 r.

Więcej o konkursie na stronie PARP.

 

Źródło: PARP