Konkurs PARP „Dostępność szansą na rozwój”

wpis w: Aktualności - pol | 0

Szansę na zdobycie dofinansowania w ogłoszonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości konkursie mają podmioty specjalizujące się w organizacji szkoleń i doradztwa. Ogłoszony konkurs ma na celu zachęcić przedsiębiorców do inwestowania w rozwiązania, z których korzystać mogą osoby ze szczególnymi potrzebami. Wnioski będzie można składać od 5 do 26 maja 2020 r.

Celem konkursu jest uświadomienie przedsiębiorcom, że inwestowanie w szeroko rozumiany obszar dostępności może stać się źródłem ich przewagi konkurencyjnej. Zakres tematyczny szkoleń i doradztwa powinien dotyczyć uniwersalnego projektowania oraz technologii asystujących i kompensacyjnych. Technologie te mają za zadanie umożliwić osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z produktów i usług na równi z innymi. Nie chodzi przy tym tylko wyłącznie o osoby z niepełnosprawnością, ale również o seniorów, kobiety w ciąży czy rodziców z małymi dziećmi. Z myślą o nich wszystkich stosowane są również zasady uniwersalnego projektowania produktów i usług.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • przedsiębiorcy,
 • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
 • podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
 • reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców,
 • organizacje pracodawców,
 • organizacje samorządu gospodarczego,
 • organizacje związkowe.

Finansowanie projektu

W ramach ogłoszonego konkursu PARP wybierze podmioty, które posiadają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorców z zakresu działań innowacyjnych lub rozwojowych, w tym także z zakresu technologii kompensacyjnych i asystujących lub uniwersalnego projektowania. Do dofinansowania zostanie wybranych 5 projektów, po jednym na każdy makroregion:

 • makroregion nr 1 – województwo: kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie,
 • makroregion nr 2 – województwo: lubelskie, mazowieckie,
 • makroregion nr 3 – województwo: małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie,
 • makroregion nr 4 – województwo: łódzkie, opolskie, śląskie,
 • makroregion nr 5 – województwo dolnośląskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie, wielkopolskie.

Budżet konkursu to 27 mln zł i tyle samo wynosi dofinansowanie. Wkład własny nie jest wymagany.

Więcej informacji na stronie działania „Dostępność szansą na rozwój”.

Źródło: PARP