Konkurs „Ochrona własności przemysłowej” – nowy nabór

Od 4 marca przedsiębiorcy zainteresowani pozyskaniem finansowania na ochronę praw do: wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych na rynkach zagranicznych, mogą starać się o wsparcie w konkursie „Ochrona własności przemysłowej”.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?
  1. Na pomoc rzecznika patentowego w uzyskaniu praw ochronnych, w tym:
  • przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej do otrzymania ochrony (patentu itp.),
  • reprezentację przed organem ochrony,
  • prowadzenie postępowania dotyczącego ochrony praw firmy,
  • pomoc w obronie posiadanych praw do wzorów i patentów,
  1. Na opłaty urzędowe, tłumaczenia i doradztwo związane z uzyskaniem lub obroną praw ochronnych.
  2. Na usługi doradcze dotyczące komercjalizacji przedmiotu ochrony.

Więcej o konkursie: Ochrona własności przemysłowej

Źródło: PARP