Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pojawiła się informacja o ogłoszeniu konkursu na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Termin naboru wniosków o dofinansowanie:  od 25 lutego 2019 r. do 4 kwietnia 2019 r.

O dofinansowanie w ramach branżowego programu promocji polskich specjalności żywnościowych mogą ubiegać się przedsiębiorcy MŚP, którzy prowadzą działalność gospodarczą w ramach przynajmniej jednej z poniższych kategorii działalności (PKD 2007): 10.11.Z, 10.12.Z, 10.13.Z, 10.32.Z,10.39.Z, 10.41.Z, 10.42.Z, 10.51.Z, 10.61.Z, 10.71.Z, 10.72.Z, 10.73.Z, 10.82.Z, 10.83.Z, 10.84.Z, 10.85.Z, 10.86.Z, 11.07.Z.

Dofinansowanie może być przeznaczone na:

  • udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych i na dodatkowe działania promocyjne,
  • sfinansowanie kosztów usługi doradczej.

Szczegółowe informacje dot. konkursu znajdą Państwo na poniższych stronach internetowych:

  • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP):

https://test-glowna.parp.gov.pl/harmonogram-naborow/grants/go-to-brand

https://test-glowna.parp.gov.pl/harmonogram-naborow/grants/go-to-brand#dokumenty

https://test-glowna.parp.gov.pl/storage/grants/documents/41/Polskie_Specjalnoci_ywnociowe_5-2019_20190125.pdf

Dyżury eksperta – tel.: 22 432 89 37

poniedziałek: 10.00-12.00

wtorek: 10.00-12.00

czwartek: 10.00-12.00

piątek: 10.00-12.00

W przypadku dodatkowych pytań bądź wątpliwości proszę o bezpośredni kontakt z  Centrum Pomocy PARP:

Źródło: KOWR