Konkurs „Lider Dostępności priorytetowych branż” 2020

W imieniu Ministerstwa Rozwoju zapraszamy do udziału w Konkursie „Lider dostępności priorytetowych branż” 2020, mającym na celu wyłonienie i promocję wysokiej jakości produktów opartych na idei projektowania uniwersalnego, określanych mianem „produkt dostępny”.

Jak to działa?

Konkurs obejmuje 12 priorytetowych branż, w tym branżę IT/ICT.

W ramach konkursu zostaną przyznane nagrody w trzech kategoriach:

  1. „Polski Eksporter produktu dostępnego”;
  2. „Innowacyjny produkt dostępny”;
  3. „Nagroda Grand Prix Ministra Rozwoju”.

 

Nagrody są przyznawane przez Ministra Rozwoju na podstawie rekomendacji Komisji konkursowej. Ocena będzie dokonywana w oparciu o Kryteria oceny określone w załączniku do Regulaminu konkursu, dostępne na stronie Ministerstwa Rozwoju. W każdej z kategorii przyznawana jest jedna nagroda. Nagrody mają charakter honorowy.

 

Dla kogo?

Do Konkursu mogą przystąpić przedsiębiorcy prowadzący działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy przestrzegają przepisów prawa, osiągają wyróżniające wyniki gospodarcze, przestrzegają zasad etyki i uczciwej konkurencji, inwestują w rozwój firmy oraz terminowo i rzetelnie regulują należności o charakterze publiczno-prawnym, wytwarzający produkty lub świadczący usługi spełniające kryteria dostępności.

 

Jak się zgłosić?

Wypełniony Formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie Ministerstwa Rozwoju, należy przesłać drogą elektroniczną na adresy e-mail: Ewa.Surowiecka@mpit.gov.pl i Joanna.Kowal@mpit.gov.pl

 

Termin przesyłania zgłoszeń: 26 czerwca 2020 r.

W przypadku pytań dotyczących Konkursu prosimy o kontakt: tel. 22 411 97 82 lub 22 411 97 45.

 

Wszystkie szczegółowe informacje, w tym dokumentację konkursu, znajdziecie na stronie Ministerstwa Rozwoju.

 

 

Źródło: PPE