Konkurs „Grunt na Medal” 2023 – przedłużenie terminu zgłoszeń do 14 kwietnia br.

wpis w: Aktualności - pol | 0

 

!!! Termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony i upływa 14 kwietnia 2023 r. !!!

 

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH), we współpracy z Marszałkiem Województwa Łódzkiego Panem Grzegorzem Schreiberem oraz Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, serdecznie zaprasza do udziału w X edycji ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na Medal” 2023. Konkurs został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Przedsięwzięcie ma na celu wyłonienie i promocję terenów kompleksowo przygotowanych, zgodnie z MPZP lub SUiKZP, pod inwestycje przemysłowe. Zwycięzcy konkursu będą mogli używać logo „Grunt na Medal” 2023 w swoich materiałach promocyjnych, a najlepsze tereny inwestycyjne będą szczególnie promowane na portalu PAIH.

Do udziału zapraszamy Starostów, Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów wszystkich powiatów, miast i gmin województwa łódzkiego.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone niezabudowane (tzw. greenfield) tereny inwestycyjne stanowiące własność samorządu lub np. Skarbu Państwa, osób prawnych czy też osób fizycznych nie mniejszej niż 2 ha, których stan prawny jest uregulowany. W razie zgłoszenia terenu niebędącego własnością JST niezbędne jest uprzednie uzyskanie pisemnego oświadczenia ze zgodą właścicieli terenu na udział w omawianym przedsięwzięciu.

Tereny inwestycyjne mogą być zgłaszane do Konkursu wyłącznie przez starostów, prezydentów, burmistrzów i wójtów gmin, w których są one zlokalizowane. Ponadto każdy ze zgłoszonych terenów inwestycyjnych musi zostać wprowadzony do Generatora Ofert Inwestycyjnych prowadzonego przez PAIH (https://baza.paih.gov.pl/) przed dniem rozpoczęcia konkursu.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. (Grunt na Medal 2023). Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 kwietnia 2023 roku.

W rywalizacji nie mogą brać udziału tereny, które zwyciężyły w poprzednich edycjach konkursu „Grunt na Medal”.

W razie pojawienia się jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów:

  • na adres e-mail: invest@lodzkie.pl lub
  • telefonicznie pod numer 42 291 98 51 lub 42 291 97 78.

Udział w konkursie „Grunt na Medal” jest bezpłatny.